تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

رفتن رکاب‌زنان به ننگرهار برای اشتراک در رقابت‌های گل نارنج

هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی چهره‌های برتر برای تیم ملی و رشد و گسترش رشته ورزشی بایسکل‌رانی در ولایت‌های دوردست گفته شده است.

چهل رکاب‌زن برای شرکت در رقابت‌های جام گل نارنج، امروز فاصله کابل تا جلال آباد را رکاب زدند.

قرار است در پایان این رقابت‌ها چهره‌های برتر به تیم ملی بایسکل‌رانی برگزیده شوند.

حسین حمیدی، رییس فدراسیون بایسکل رانی، گفت: «این مسابقات را به گونه امتیازی ما برای بایسکل رانان می‌گیریم تا بتوانیم چهره‌های برتر را برای تیم ملی شناسای کنیم.»

روح الله نظری، بایسکل ران، گفت: «تمام بچه‌ها سطح شان بالا است همه آماده‌گی برای این مسابقات دارند امیدارم بتوانم برنده این مسابقات من شوم.»

عبدالعلی هفتادساله نیز در میان ورزشکارانی است که فاصله کابل تا جلال‌آباد را رکاب خواهد زد. 

او هدف از شرکت اش در این مسابقات را چنین گفت: «من از مدتی زیادی می‌شود که بایسکل‌رانی می‌کنم و دست‌آوردهای نیز در این بخش دارم همین انگیزده باعث شده تا بتوانم در مسابقات بایسکل‌رانی شرکت کنم.»

قرار است در سوم ماه ثور یک دور رقابت‌های بایسکل‌رانی زیر نام جام ارغوان از فاصله کابل تا پروان میان پسران و بانوان برگزار شود.

ورزش

رفتن رکاب‌زنان به ننگرهار برای اشتراک در رقابت‌های گل نارنج

هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی چهره‌های برتر برای تیم ملی و رشد و گسترش رشته ورزشی بایسکل‌رانی در ولایت‌های دوردست گفته شده است.

تصویر بندانگشتی

چهل رکاب‌زن برای شرکت در رقابت‌های جام گل نارنج، امروز فاصله کابل تا جلال آباد را رکاب زدند.

قرار است در پایان این رقابت‌ها چهره‌های برتر به تیم ملی بایسکل‌رانی برگزیده شوند.

حسین حمیدی، رییس فدراسیون بایسکل رانی، گفت: «این مسابقات را به گونه امتیازی ما برای بایسکل رانان می‌گیریم تا بتوانیم چهره‌های برتر را برای تیم ملی شناسای کنیم.»

روح الله نظری، بایسکل ران، گفت: «تمام بچه‌ها سطح شان بالا است همه آماده‌گی برای این مسابقات دارند امیدارم بتوانم برنده این مسابقات من شوم.»

عبدالعلی هفتادساله نیز در میان ورزشکارانی است که فاصله کابل تا جلال‌آباد را رکاب خواهد زد. 

او هدف از شرکت اش در این مسابقات را چنین گفت: «من از مدتی زیادی می‌شود که بایسکل‌رانی می‌کنم و دست‌آوردهای نیز در این بخش دارم همین انگیزده باعث شده تا بتوانم در مسابقات بایسکل‌رانی شرکت کنم.»

قرار است در سوم ماه ثور یک دور رقابت‌های بایسکل‌رانی زیر نام جام ارغوان از فاصله کابل تا پروان میان پسران و بانوان برگزار شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره