تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

رقابت‌‎های یک روزۀ کرکت افغانستان و ویست‎اندیز مساوی پایان یافت

سومین و آخرین دیدار یک روزه کرکت میان تیم‎های ملی افغانستان و ویست‎اندیز از بهر ریزش باران، بی‎نتیجۀ پایان یافت.

رقابت‎های ۵۰ آوره یک یک روزه میان تیم‏‌های ملی کرکت افغانستان و ویست‎اندیز از بهر ریزش باران، مساوی پایان یافت.

در پایان این رقابت‎ها راشد آرمان ملی پوش پر آوزۀ کشور با دریافت ده ویکت در دو دیدار برای تیم‎اش، از سوی کادری فنی برگذاری این رقابت‎ها، لقب بهترین بازیکن این رقابت‎ها را به دست آورد.

سومین و آخرین دیدار یک روزه میان تیم‎‏های افغانستان و ویست‎اندیز از بهر ریزش باران انجام نه شد و مساوی به پایان رسید که امتیازات این دیدار بین هر دو تیم تقسم شد.

پیش از این تیم ملی کرکت کشور در نُخستین دیدار در این رقابت‎ها، ویست اندیز را با تفاوت ۶۳ دوش شکست داد، اما در دیدار دوم با تفاوت چهار ویکت در برابر این تیم، شکست خورد.

نظر به قوانین کرکت، زمانی که دیدار بین تیم‎ها مساوی شود تیم میزبان جام رقابت‎ها را به تیم مهمان اهدا می‎نماید و به همین خاطر جام رقابت‌‎ها، به افغانستان داده شد.

این درحالی‌ست که تیم ملی کرکت کشور در این سفرش به کشور ویست‎اندیز، در سه دیدار ۲۰ آوره در برابر این تیم، شکست خورد.

قرار است تیم ملی کرکت کشور به روز یک شنبه هفتۀ آینده به کشور برگردد و پس از استراحت برای رویاروی با  تیم ایم‎سی‎سی، رهسپار لندن مرکز بریتانیا خواهد شد.

ورزش

رقابت‌‎های یک روزۀ کرکت افغانستان و ویست‎اندیز مساوی پایان یافت

سومین و آخرین دیدار یک روزه کرکت میان تیم‎های ملی افغانستان و ویست‎اندیز از بهر ریزش باران، بی‎نتیجۀ پایان یافت.

تصویر بندانگشتی

رقابت‎های ۵۰ آوره یک یک روزه میان تیم‏‌های ملی کرکت افغانستان و ویست‎اندیز از بهر ریزش باران، مساوی پایان یافت.

در پایان این رقابت‎ها راشد آرمان ملی پوش پر آوزۀ کشور با دریافت ده ویکت در دو دیدار برای تیم‎اش، از سوی کادری فنی برگذاری این رقابت‎ها، لقب بهترین بازیکن این رقابت‎ها را به دست آورد.

سومین و آخرین دیدار یک روزه میان تیم‎‏های افغانستان و ویست‎اندیز از بهر ریزش باران انجام نه شد و مساوی به پایان رسید که امتیازات این دیدار بین هر دو تیم تقسم شد.

پیش از این تیم ملی کرکت کشور در نُخستین دیدار در این رقابت‎ها، ویست اندیز را با تفاوت ۶۳ دوش شکست داد، اما در دیدار دوم با تفاوت چهار ویکت در برابر این تیم، شکست خورد.

نظر به قوانین کرکت، زمانی که دیدار بین تیم‎ها مساوی شود تیم میزبان جام رقابت‎ها را به تیم مهمان اهدا می‎نماید و به همین خاطر جام رقابت‌‎ها، به افغانستان داده شد.

این درحالی‌ست که تیم ملی کرکت کشور در این سفرش به کشور ویست‎اندیز، در سه دیدار ۲۰ آوره در برابر این تیم، شکست خورد.

قرار است تیم ملی کرکت کشور به روز یک شنبه هفتۀ آینده به کشور برگردد و پس از استراحت برای رویاروی با  تیم ایم‎سی‎سی، رهسپار لندن مرکز بریتانیا خواهد شد.

هم‌رسانی کنید