تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

روسای فدراسیون‏‏‎های هاکی و شمشیربازی برگزیده شدند

روند انتخابات ریاست فدراسیون ها، همه روزه در ریاست تربیت بدنی و ورزش با حضور ناظران از کمیتۀ ملی المپیک، ریاست تربیت بدنی، کمیسیون مستقل انتخابات، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، دیده بان شفافیت افغانستان و لوی سارنوالی برگزار می شود.

در سومین روز از انتخابات ریاست فدراسیون های ورزشی کشور، مصطفی سادات به حیث رییس فدراسیون هاکی و طارق روشنگر به حیث رییس فدراسیون شمشیر بازی از سوی مجمع عمومی این فدراسیون ها برگزیده شدند.

سید مصطفی سادات و اسماعیل زدران، برای بدست آوردن مقام ریاست فدراسیون هاکی کشور، خودشان را نامزد کرده بودند که در نهایت مصطفی سادات توانست از میان ده رأی مجمع عمومی فدراسیون ورزشی، شش رأی موافق بگیرد و رییس فدراسیون هاکی برگزیده شود: «ایجاد تیم های معارف در کشور، ایجاد تیم های اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت که در گذشته اینان دست آوردهایی خوبی داشتند، ایجاد تیم های اناث در مرکز و ولایت، کورس های داوری برای مربیان رشته هاکی از اهداف من است.»

در انتخابات فدراسیون شمشیر بازی، احمد طارق روشنگر از میان شش رأی موافق مجمع عمومی، پنج رأی بدست آورد و به حیث رییس فدراسیون شمشیر بازی انتخاب شد: «امیدواریم که بتوانیم فدراسیون شمشیر بازی را در تمام افغانستان توسعه بدهیم، ورزشکاران ما را رشد بدهیم تا بتوانیم از مسابقات بیرون مرزی دست آوردهای خوبی داشته باشیم.»

روند انتخابات ریاست فدراسیون ها، همه روزه در ریاست تربیت بدنی و ورزش با حضور ناظران از کمیتۀ ملی المپیک، ریاست تربیت بدنی، کمیسیون مستقل انتخابات، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، دیده بان شفافیت افغانستان و لوی سارنوالی برگزار می شود.

ورزش

روسای فدراسیون‏‏‎های هاکی و شمشیربازی برگزیده شدند

روند انتخابات ریاست فدراسیون ها، همه روزه در ریاست تربیت بدنی و ورزش با حضور ناظران از کمیتۀ ملی المپیک، ریاست تربیت بدنی، کمیسیون مستقل انتخابات، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، دیده بان شفافیت افغانستان و لوی سارنوالی برگزار می شود.

تصویر بندانگشتی

در سومین روز از انتخابات ریاست فدراسیون های ورزشی کشور، مصطفی سادات به حیث رییس فدراسیون هاکی و طارق روشنگر به حیث رییس فدراسیون شمشیر بازی از سوی مجمع عمومی این فدراسیون ها برگزیده شدند.

سید مصطفی سادات و اسماعیل زدران، برای بدست آوردن مقام ریاست فدراسیون هاکی کشور، خودشان را نامزد کرده بودند که در نهایت مصطفی سادات توانست از میان ده رأی مجمع عمومی فدراسیون ورزشی، شش رأی موافق بگیرد و رییس فدراسیون هاکی برگزیده شود: «ایجاد تیم های معارف در کشور، ایجاد تیم های اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت که در گذشته اینان دست آوردهایی خوبی داشتند، ایجاد تیم های اناث در مرکز و ولایت، کورس های داوری برای مربیان رشته هاکی از اهداف من است.»

در انتخابات فدراسیون شمشیر بازی، احمد طارق روشنگر از میان شش رأی موافق مجمع عمومی، پنج رأی بدست آورد و به حیث رییس فدراسیون شمشیر بازی انتخاب شد: «امیدواریم که بتوانیم فدراسیون شمشیر بازی را در تمام افغانستان توسعه بدهیم، ورزشکاران ما را رشد بدهیم تا بتوانیم از مسابقات بیرون مرزی دست آوردهای خوبی داشته باشیم.»

روند انتخابات ریاست فدراسیون ها، همه روزه در ریاست تربیت بدنی و ورزش با حضور ناظران از کمیتۀ ملی المپیک، ریاست تربیت بدنی، کمیسیون مستقل انتخابات، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، دیده بان شفافیت افغانستان و لوی سارنوالی برگزار می شود.

هم‌رسانی کنید