تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

رییس اجراییه از سیر بهادر زاده و یاسین قادری ستایش کرد

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور امروز در مراسمی در ریاست کمیته ملی المپیک از سیر بهادر زاده و یاسین قادری ستایش کرد.

رییس اجراییه کشور امروز در تالار ریاست کمیته ملی المپیک کشور از سیر بهادر زاده ورزشکار مبارزات آزاد، و یاسین قادری مدال آور طلا در رقابت‌های پرورش اندام آسیا ستایش کرد.

این درحالی است که رییس جمهور کشور روز قبل با ورزشکاران کشور که عنقریب به نماینده‌گی از افغانستان در رقابت‌های قهرمانی داخل سالون آسیا شرکت می‌نمایند دیدار کرد.

رییس اجراییه کشور امروز از قهرمانی اخیر سیر بهادر زاده، ورزشکار مبارازت آزاد کشور و از به دست آوردن مدال طلا توسط یاسین قادری از رقابت‌های پرورش اندام آسیا، در ساختمانی کمیته ملی المپیک کشور ستایش کرد.

در محفل که به همین منظور برگذار شده بود، عبدالله عبدالله به اتحاد و یک پارچه‌گی ورزش در افغانستان تاکید کرد.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور، گفت: «جامعه ورزشی ما جامعه پر افتخار است. در شرایط خاص  و دشوار به تمرین می‌پردازد.»

ظاهر اغبر، رییس کمیته ملی المپیک کشور، گفت: «یگانه سازمان که می‌توانیم زیر چتر آن وحدت ملی خود را حفظ کنم، تعصبات قومی را کنار بگذاریم و به اساس استعداد فکری و فزیکی خود جایگاه خود را تعین بکنیم، آن جایگاه ورزشی است.»

سیر بهادر زاده، ورزشکار مبارازت آزاد کشور، گفت: «روزی که من سپورت کردم، امیدم این بود که روزی شود بتوانیم تاجک، هزاره، ازبیک و پشتون را زیر یک چتر جمع کنم و برای شان خوشی بدهم.»

این درحالی است که روز قبل  رییس جمهور کشورنیز  ۲۱۵ ورزشکار را به حضور پذیرفت که قرار است به نماینده‌گی از افغانستان در  رقابت‌های داخل سالون قهرمانی آسیا شرکت نمایند و وعده سپرده کسانی که مدال به دست بیاورد ستایش نقدی خواهند شد.

ورزش

رییس اجراییه از سیر بهادر زاده و یاسین قادری ستایش کرد

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور امروز در مراسمی در ریاست کمیته ملی المپیک از سیر بهادر زاده و یاسین قادری ستایش کرد.

تصویر بندانگشتی

رییس اجراییه کشور امروز در تالار ریاست کمیته ملی المپیک کشور از سیر بهادر زاده ورزشکار مبارزات آزاد، و یاسین قادری مدال آور طلا در رقابت‌های پرورش اندام آسیا ستایش کرد.

این درحالی است که رییس جمهور کشور روز قبل با ورزشکاران کشور که عنقریب به نماینده‌گی از افغانستان در رقابت‌های قهرمانی داخل سالون آسیا شرکت می‌نمایند دیدار کرد.

رییس اجراییه کشور امروز از قهرمانی اخیر سیر بهادر زاده، ورزشکار مبارازت آزاد کشور و از به دست آوردن مدال طلا توسط یاسین قادری از رقابت‌های پرورش اندام آسیا، در ساختمانی کمیته ملی المپیک کشور ستایش کرد.

در محفل که به همین منظور برگذار شده بود، عبدالله عبدالله به اتحاد و یک پارچه‌گی ورزش در افغانستان تاکید کرد.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور، گفت: «جامعه ورزشی ما جامعه پر افتخار است. در شرایط خاص  و دشوار به تمرین می‌پردازد.»

ظاهر اغبر، رییس کمیته ملی المپیک کشور، گفت: «یگانه سازمان که می‌توانیم زیر چتر آن وحدت ملی خود را حفظ کنم، تعصبات قومی را کنار بگذاریم و به اساس استعداد فکری و فزیکی خود جایگاه خود را تعین بکنیم، آن جایگاه ورزشی است.»

سیر بهادر زاده، ورزشکار مبارازت آزاد کشور، گفت: «روزی که من سپورت کردم، امیدم این بود که روزی شود بتوانیم تاجک، هزاره، ازبیک و پشتون را زیر یک چتر جمع کنم و برای شان خوشی بدهم.»

این درحالی است که روز قبل  رییس جمهور کشورنیز  ۲۱۵ ورزشکار را به حضور پذیرفت که قرار است به نماینده‌گی از افغانستان در  رقابت‌های داخل سالون قهرمانی آسیا شرکت نمایند و وعده سپرده کسانی که مدال به دست بیاورد ستایش نقدی خواهند شد.

هم‌رسانی کنید