تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

سیمرغ البرز د اباسین سپی را یک صفر شکست داد

هردوتیم با حملاتی که روی دروازه‌های یکدیگر انجام دادند موقعیت‌های خوبی را برای گلزنی به‌دست آوردند، اما بازیکنان هردو تیم این فرصت‌ها را یکی پی دیگر از دست دادند.

در هفتۀ دوم رقابتهای فتبال لیگ برتر افغانستان سیمرغ البرز یک صفر به برتری در برابر د اباسین سپی دست یافت.

بازی را تیم فتبال د اباسین سپی آغاز کرد .

هردوتیم با حملاتی که روی دروازه‌های یکدیگر انجام دادند موقعیت‌های خوبی را برای گلزنی به‌دست آوردند، اما بازیکنان هردو تیم این فرصت‌ها را یکی پی دیگر از دست دادند.

روند بازی در نیمۀ دوم نیز مانند نیمه نخست ادامه داشت و بازیکنان تیم‌های د اباسین سپی و سیمرغ البرز دقیقه ۹۲ در امرگلزنی ناکام بودند اما سرانجام قفل دروازه داباسین سپی بازشد و این حیات الله سلیمی بود که  با ضربه سرتوانست گل پیروزی بخش سیمرغی‌ها را به ثمر برساند و این بازی به همین یک گل به سود سیمرغ البرز پایان یافت .

در ادامه این رقابتها و فردا تیم فتبال شاهین آسمایی در برابر عقابان هندوکش به میدان می‌رود و این دیدارها همه روزه به گونۀ زنده از تلویزیون‌های طلوع و لمر پخش می‌شوند.

ورزش

سیمرغ البرز د اباسین سپی را یک صفر شکست داد

هردوتیم با حملاتی که روی دروازه‌های یکدیگر انجام دادند موقعیت‌های خوبی را برای گلزنی به‌دست آوردند، اما بازیکنان هردو تیم این فرصت‌ها را یکی پی دیگر از دست دادند.

تصویر بندانگشتی

در هفتۀ دوم رقابتهای فتبال لیگ برتر افغانستان سیمرغ البرز یک صفر به برتری در برابر د اباسین سپی دست یافت.

بازی را تیم فتبال د اباسین سپی آغاز کرد .

هردوتیم با حملاتی که روی دروازه‌های یکدیگر انجام دادند موقعیت‌های خوبی را برای گلزنی به‌دست آوردند، اما بازیکنان هردو تیم این فرصت‌ها را یکی پی دیگر از دست دادند.

روند بازی در نیمۀ دوم نیز مانند نیمه نخست ادامه داشت و بازیکنان تیم‌های د اباسین سپی و سیمرغ البرز دقیقه ۹۲ در امرگلزنی ناکام بودند اما سرانجام قفل دروازه داباسین سپی بازشد و این حیات الله سلیمی بود که  با ضربه سرتوانست گل پیروزی بخش سیمرغی‌ها را به ثمر برساند و این بازی به همین یک گل به سود سیمرغ البرز پایان یافت .

در ادامه این رقابتها و فردا تیم فتبال شاهین آسمایی در برابر عقابان هندوکش به میدان می‌رود و این دیدارها همه روزه به گونۀ زنده از تلویزیون‌های طلوع و لمر پخش می‌شوند.

هم‌رسانی کنید