تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

ادامۀ لیگ برتر فوتسال کابل؛ تیم امرخیل از سد تیم ظاهر اسد گذشت

در این لیگ، هشت تیم از شهر کابل شرکت کرده اند و در دو گروه چهار تیمی برای شانزده روز باهم به رقابت می پردازند.

در چهارمین  دیدار رقابت های لیگ برتر فوتسال کابل، تیم امرخیل توانست با نتیجۀ شش بر چهار تیم ظاهر اسد را شکست بدهد.

این رقابت ها، آن چه برگزار کننده گان آن می گویند، به هدف مبارزه با قاچاق انسان و آگاهی دهی در این باره راه اندازی شده است.

در این لیگ، هشت تیم از شهر کابل شرکت کرده اند و در دو گروه چهار تیمی برای شانزده روز باهم به رقابت می پردازند.

ورزشکاران هرچند از راه اندازی این رقابت ها استقبال می کنند، اما از نبود مکان های مناسب ورزشی و نیز امکانات شاکی اند.

به باور آنان، اگر حکومت امکاناتی را که نیاز است، فراهم سازد، آنان می توانند در بیرون از کشور نیز خوب بدرخشند.

ورزش

ادامۀ لیگ برتر فوتسال کابل؛ تیم امرخیل از سد تیم ظاهر اسد گذشت

در این لیگ، هشت تیم از شهر کابل شرکت کرده اند و در دو گروه چهار تیمی برای شانزده روز باهم به رقابت می پردازند.

تصویر بندانگشتی

در چهارمین  دیدار رقابت های لیگ برتر فوتسال کابل، تیم امرخیل توانست با نتیجۀ شش بر چهار تیم ظاهر اسد را شکست بدهد.

این رقابت ها، آن چه برگزار کننده گان آن می گویند، به هدف مبارزه با قاچاق انسان و آگاهی دهی در این باره راه اندازی شده است.

در این لیگ، هشت تیم از شهر کابل شرکت کرده اند و در دو گروه چهار تیمی برای شانزده روز باهم به رقابت می پردازند.

ورزشکاران هرچند از راه اندازی این رقابت ها استقبال می کنند، اما از نبود مکان های مناسب ورزشی و نیز امکانات شاکی اند.

به باور آنان، اگر حکومت امکاناتی را که نیاز است، فراهم سازد، آنان می توانند در بیرون از کشور نیز خوب بدرخشند.

هم‌رسانی کنید