تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

ملی‌پوشان کشور برای رقابت‌های کشورهای اسلامی به آذربایجان رفتند

رقابت‌های کشورهای اسلامی به اشتراک  وزشکاران ۵۷  کشور اسلامی جهان در ۲۰ رشتۀ ورزشی در آذربایجان برگزار می‌شوند.

ملی پوشان رشته‌های ووشو، پهلوانی، جودو، آب‌بازی و معلولین کشور امروز چهارشنبه با هیئت کمیتۀ ملی المپیک برای شرکت در رقابت‌های کشورهای اسلامی رهسپار اذربایجان شدند.

قرار است این رقابت‌ها به تاریخ ۱۲ همین ماه بین ورزشکاران ۵۷ کشور اسلامی در باکو مرکز آذربایجان آغاز شود.

در این رقابت‌ها در بخش ووشو پنج ورزشکار، در بخش جودو سه وزشکار، پهلوانی پنج وزشکار، در بخش آب‌بازی دو وزشکار و در بخش معلولین نیز به نماینده‌گی از افغانستان دو بازیکن همراه با پنج هیئت کمیتۀ ملی المپیک شرکت خواهد کرد.

احسان الله نیرو، سخنگوی کمیته ملی المپیک کشور، گفت: «محموعاً ۳۰ ورزشکار و مربی از افغانستان توانسته در این ریداد بزرگ اشتراک کنند. ما آماده‌گی برای ۱۱۰ نفرداشتیم تمامی موضوعات تخنیکی مانند ویزه‌های آنها آماده بود، اما نظر به عدم حمایت مالی حکومت امروز بیش از ۷۰ وزشکار از این ریداد باز می‌مانند.»

نظیر احمد ناصری، مربی تیم معلولین افغانستان، گفت: «در سفری که ما به آذربایجان میرویم برای اشتراک در رقابت‌های کشورهای اسلامی است و این سفررا کمیتۀ ملی المپیک کشور آماده ساخته است.»

بلال احمد، عضو تیم ووشو، گفت: «تمامی بازیکنان کی به این رقابت ها کاندید بود امادگی کامل دارد و ما روزانه سه تایم تمرین می‌کردیم.»

این درحالی است که وزشکاران رشته تکواندوی کشور هفتۀ روان برای شرکت در این رقابت‌ها به باکو مرکز اذربایجان رفتند.

این رقابت‌ها به اشتراک  وزشکاران ۵۷  کشور اسلامی جهان در ۲۰ رشتۀ ورزشی برگزار می‌شود.

ورزش

ملی‌پوشان کشور برای رقابت‌های کشورهای اسلامی به آذربایجان رفتند

رقابت‌های کشورهای اسلامی به اشتراک  وزشکاران ۵۷  کشور اسلامی جهان در ۲۰ رشتۀ ورزشی در آذربایجان برگزار می‌شوند.

Thumbnail

ملی پوشان رشته‌های ووشو، پهلوانی، جودو، آب‌بازی و معلولین کشور امروز چهارشنبه با هیئت کمیتۀ ملی المپیک برای شرکت در رقابت‌های کشورهای اسلامی رهسپار اذربایجان شدند.

قرار است این رقابت‌ها به تاریخ ۱۲ همین ماه بین ورزشکاران ۵۷ کشور اسلامی در باکو مرکز آذربایجان آغاز شود.

در این رقابت‌ها در بخش ووشو پنج ورزشکار، در بخش جودو سه وزشکار، پهلوانی پنج وزشکار، در بخش آب‌بازی دو وزشکار و در بخش معلولین نیز به نماینده‌گی از افغانستان دو بازیکن همراه با پنج هیئت کمیتۀ ملی المپیک شرکت خواهد کرد.

احسان الله نیرو، سخنگوی کمیته ملی المپیک کشور، گفت: «محموعاً ۳۰ ورزشکار و مربی از افغانستان توانسته در این ریداد بزرگ اشتراک کنند. ما آماده‌گی برای ۱۱۰ نفرداشتیم تمامی موضوعات تخنیکی مانند ویزه‌های آنها آماده بود، اما نظر به عدم حمایت مالی حکومت امروز بیش از ۷۰ وزشکار از این ریداد باز می‌مانند.»

نظیر احمد ناصری، مربی تیم معلولین افغانستان، گفت: «در سفری که ما به آذربایجان میرویم برای اشتراک در رقابت‌های کشورهای اسلامی است و این سفررا کمیتۀ ملی المپیک کشور آماده ساخته است.»

بلال احمد، عضو تیم ووشو، گفت: «تمامی بازیکنان کی به این رقابت ها کاندید بود امادگی کامل دارد و ما روزانه سه تایم تمرین می‌کردیم.»

این درحالی است که وزشکاران رشته تکواندوی کشور هفتۀ روان برای شرکت در این رقابت‌ها به باکو مرکز اذربایجان رفتند.

این رقابت‌ها به اشتراک  وزشکاران ۵۷  کشور اسلامی جهان در ۲۰ رشتۀ ورزشی برگزار می‌شود.

هم‌رسانی کنید