تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

نگاهی به زنده‌گی مریم ممتاز، کپیتان تیم ملی شمشیر زنی کشور

مریم ممتاز، کپیتان تیم ملی شمشیر زنی کشور در سال ۱۳۷۴در کابل متولد شد. او می‌گوید هنگامی که در مکتب درس می‌خواند، علاقۀ زیادی به ورزش داشت و به همین دلیل به تیم بسکتبال مکتبش عضویت گرفت و تا هنگامی که از مکتب فارغ شد در این تیم بازی کرد. 

مریم می‌گوید، هنگامی که از مکتب فارغ شد، تغییر رشته داد و از بسکتبال به شمشیر زنی رو آورد: «زنده‌گی ورزشی‌ام فراز و نشیب خود را داشت؛ روزهای نخست ورزش ما چون با فرهنگ افغانی مان برابر نبود، یک چیز جدید بود برای افغانستان و مردم چندان به این ورزش اهمیت نمی‌دادند.»

مریم با علاقه و تلاشی که داشت، به زودی به تیم ملی شمشیر زنی راه یافت و مسؤولیت این تیم را به عهده گرفت.

مریم در اولین مسابقات شمشیر زنی تیم ملی بانوان، توانست به مقام سوم دست پیدا کند، اما پس از آن در چندین مسابقۀ دیگر اول شد.

 

 یقین حقیقت، مربی تیم ملی شمیشیر زنی کشور می‌گوید:«مریم جان یکی از دخترانی است پرتلاش و پایبند به تمرین. یک شاگرد منظم است و مربی می‌تواند تقسیم اوقات خوب برای او جور کند.»

فریحه علی‌زاده، عضو تیم شمیشر زنی نیز در بارۀ مریم می‌افزاید: «مریم یک دختر خیلی فعال، زحمتکش است که در بخش مبارزۀ ما مقام اول را دارد؛ خیلی دختر با اخلاق و خیلی دختر با احساس و کارکن است.»

مریم در اولین سفر ورزشی خود برای شرکت در کنفرانس رهبران جوان ورزش به روسیه رفت. بانو ممتاز، ورزش شمشیر زنی را جز زنده‌گی خود می‌داند و بزرگترین هدف ورزشی‌اش هم رشد رشته شمشیر زنی می‌باشد: «میخواهم شاهد روزی باشم هزار بانو دیگر بتواند عضو تیم شمیشر زنی باشد و بتواند به افغانستان قهرمانی بیاورند و افتخار کسب کنند.»

 

ورزش

نگاهی به زنده‌گی مریم ممتاز، کپیتان تیم ملی شمشیر زنی کشور

مریم در کنار ورزش، مصروف کار در یکی از رسانه‌های دیداری می‌باشد و همزمان در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در رشتۀ ژورنالیزم درس می‌خواند.

Thumbnail

مریم ممتاز، کپیتان تیم ملی شمشیر زنی کشور در سال ۱۳۷۴در کابل متولد شد. او می‌گوید هنگامی که در مکتب درس می‌خواند، علاقۀ زیادی به ورزش داشت و به همین دلیل به تیم بسکتبال مکتبش عضویت گرفت و تا هنگامی که از مکتب فارغ شد در این تیم بازی کرد. 

مریم می‌گوید، هنگامی که از مکتب فارغ شد، تغییر رشته داد و از بسکتبال به شمشیر زنی رو آورد: «زنده‌گی ورزشی‌ام فراز و نشیب خود را داشت؛ روزهای نخست ورزش ما چون با فرهنگ افغانی مان برابر نبود، یک چیز جدید بود برای افغانستان و مردم چندان به این ورزش اهمیت نمی‌دادند.»

مریم با علاقه و تلاشی که داشت، به زودی به تیم ملی شمشیر زنی راه یافت و مسؤولیت این تیم را به عهده گرفت.

مریم در اولین مسابقات شمشیر زنی تیم ملی بانوان، توانست به مقام سوم دست پیدا کند، اما پس از آن در چندین مسابقۀ دیگر اول شد.

 

 یقین حقیقت، مربی تیم ملی شمیشیر زنی کشور می‌گوید:«مریم جان یکی از دخترانی است پرتلاش و پایبند به تمرین. یک شاگرد منظم است و مربی می‌تواند تقسیم اوقات خوب برای او جور کند.»

فریحه علی‌زاده، عضو تیم شمیشر زنی نیز در بارۀ مریم می‌افزاید: «مریم یک دختر خیلی فعال، زحمتکش است که در بخش مبارزۀ ما مقام اول را دارد؛ خیلی دختر با اخلاق و خیلی دختر با احساس و کارکن است.»

مریم در اولین سفر ورزشی خود برای شرکت در کنفرانس رهبران جوان ورزش به روسیه رفت. بانو ممتاز، ورزش شمشیر زنی را جز زنده‌گی خود می‌داند و بزرگترین هدف ورزشی‌اش هم رشد رشته شمشیر زنی می‌باشد: «میخواهم شاهد روزی باشم هزار بانو دیگر بتواند عضو تیم شمیشر زنی باشد و بتواند به افغانستان قهرمانی بیاورند و افتخار کسب کنند.»

 

هم‌رسانی کنید