تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

هاجر ابوالفضل برنده جایزۀ جهانی استفاده شجاعانه از ورزش شد

جایزه جهانی استفاده شجاعانه از ورزش، همه ساله به افرادي داده مي‎شود كه از ورزش براى مبارزه با مسايل پيچيدۀ اجتماعى در مناطق جنگ زده استفاده مى‌كند.

هاجر ابوالفضل، عضو تيم ملى فوتبال بانوان افغانستان، سفير جوانان در ملل متحد و مسؤول تيم فوتبال بانوان «توانا» برندۀ جايزه جهاني استفاده شجاعانه از ورزش شد.

این جایزه، توسط شبکه تفریحی «کُشتی کج زنان» سالانه به افراد داده می‎شود که از ورزش برای مبارزه با مسایل اجتماعمی در مناطق جنگ زده، استفاده می‎کنند.

فدراسیون فوتبال کشور، دست یابی هاجر به این جایزه را یک دست آورد بزرگ به فوتبال کشور و به ویژه به بانوان می‌داند.

ازسویی دیگر، اعضای تیم ملی فوتبال بانوان نیز این دست آورد را می ستایند و از حکومت می خواهند که زمینه را برای رشد ورزش و تشویش بانوان به ورزش، فراهم سازد.

افزون بر بانو هاجر، گروه نوجوانان اسكی باز افغانستان نيز در بخش جايزه «تأثيرگذار جهان» به این جایزه نامزد بودند اما موفق به دریافت آن نشدند.

ورزش

هاجر ابوالفضل برنده جایزۀ جهانی استفاده شجاعانه از ورزش شد

جایزه جهانی استفاده شجاعانه از ورزش، همه ساله به افرادي داده مي‎شود كه از ورزش براى مبارزه با مسايل پيچيدۀ اجتماعى در مناطق جنگ زده استفاده مى‌كند.

تصویر بندانگشتی

هاجر ابوالفضل، عضو تيم ملى فوتبال بانوان افغانستان، سفير جوانان در ملل متحد و مسؤول تيم فوتبال بانوان «توانا» برندۀ جايزه جهاني استفاده شجاعانه از ورزش شد.

این جایزه، توسط شبکه تفریحی «کُشتی کج زنان» سالانه به افراد داده می‎شود که از ورزش برای مبارزه با مسایل اجتماعمی در مناطق جنگ زده، استفاده می‎کنند.

فدراسیون فوتبال کشور، دست یابی هاجر به این جایزه را یک دست آورد بزرگ به فوتبال کشور و به ویژه به بانوان می‌داند.

ازسویی دیگر، اعضای تیم ملی فوتبال بانوان نیز این دست آورد را می ستایند و از حکومت می خواهند که زمینه را برای رشد ورزش و تشویش بانوان به ورزش، فراهم سازد.

افزون بر بانو هاجر، گروه نوجوانان اسكی باز افغانستان نيز در بخش جايزه «تأثيرگذار جهان» به این جایزه نامزد بودند اما موفق به دریافت آن نشدند.

هم‌رسانی کنید