تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

هیئت فیفا برای بررسی مداخلات در فوتبال افغانستان به کابل می‌آید

چندی پیش فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده بود که قرار است یک هیئت این نهاد به منظور بررسی مداخلات حکومت و بعضی از حلقات دیگر در کارهای فدراسیون فوتبال افغانستان، به کابل سفر کند.

فدراسیون فوتبال افغانستان می‎گوید که قرار است فردا یک هیئت با صلاحیت فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا، به کابل بیاید.

گفته می‎شود این هیئت به منظور بررسی مداخلات اشخاص و نهادهای حکومتی در فوتبال افغانستان گفته شده است.

این درحالی است که چندی پیش، به دلیل مداخلات شماری از اعضای مجلس نماینده گان در روند برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان، فدراسیون جهانی فوتبال هشدار داده بود که اگر این مداخلات ادامه یابد، فعالیت فدراسیون فوتبال افغانستان به تعلیق خواهد رفت.

در پی این مداخلات، فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد که این فدراسیون نمی تواند ناظرانش را برای نظارت از روند برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان، به این کشور بفرستد.

این درحالی است که فدراسیون جهانی فوتبال، روز گذشته به علت دخالت دولت پاکستان در امورات فوتبالی این کشور، فعالیت فدراسیون فوتبال پاکستان  را به حالت تعلیق در آورد.

ورزش

هیئت فیفا برای بررسی مداخلات در فوتبال افغانستان به کابل می‌آید

چندی پیش فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده بود که قرار است یک هیئت این نهاد به منظور بررسی مداخلات حکومت و بعضی از حلقات دیگر در کارهای فدراسیون فوتبال افغانستان، به کابل سفر کند.

تصویر بندانگشتی

فدراسیون فوتبال افغانستان می‎گوید که قرار است فردا یک هیئت با صلاحیت فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا، به کابل بیاید.

گفته می‎شود این هیئت به منظور بررسی مداخلات اشخاص و نهادهای حکومتی در فوتبال افغانستان گفته شده است.

این درحالی است که چندی پیش، به دلیل مداخلات شماری از اعضای مجلس نماینده گان در روند برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان، فدراسیون جهانی فوتبال هشدار داده بود که اگر این مداخلات ادامه یابد، فعالیت فدراسیون فوتبال افغانستان به تعلیق خواهد رفت.

در پی این مداخلات، فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد که این فدراسیون نمی تواند ناظرانش را برای نظارت از روند برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان، به این کشور بفرستد.

این درحالی است که فدراسیون جهانی فوتبال، روز گذشته به علت دخالت دولت پاکستان در امورات فوتبالی این کشور، فعالیت فدراسیون فوتبال پاکستان  را به حالت تعلیق در آورد.

هم‌رسانی کنید