تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

ورزش: رقابت‌های انتخاباتی فدراسیون مبارزات آزاد

در پایان این رقابت‌ها چهره‌های برتر از سوی کادر فنی برگذاری این رقابت‌ها به بازی‌های بیرون‌مرزی برگزیده شدند.

نخستین دور رقابت‌های انتخاباتی فدراسیون مبارزات آزاد کشور با همکاری شورای مردمی کوهدامن روز چهارشنبه در کابل برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها چهره‌های برتر از سوی کادر فنی برگذاری این رقابت‌ها به بازی‌های بیرون‌مرزی برگزیده شدند.

در این برنامه گرداننده صابر پیرزاد این موضوع را با جمشید وحدت، مسوول برگزاری رقابت‌های آزاد، بحث کرده است. 

ورزش

ورزش: رقابت‌های انتخاباتی فدراسیون مبارزات آزاد

در پایان این رقابت‌ها چهره‌های برتر از سوی کادر فنی برگذاری این رقابت‌ها به بازی‌های بیرون‌مرزی برگزیده شدند.

Thumbnail

نخستین دور رقابت‌های انتخاباتی فدراسیون مبارزات آزاد کشور با همکاری شورای مردمی کوهدامن روز چهارشنبه در کابل برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها چهره‌های برتر از سوی کادر فنی برگذاری این رقابت‌ها به بازی‌های بیرون‌مرزی برگزیده شدند.

در این برنامه گرداننده صابر پیرزاد این موضوع را با جمشید وحدت، مسوول برگزاری رقابت‌های آزاد، بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید