تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

کار نخستین ورزشگاه برای بانوان در غزنی آغاز شد

قرار است برای نخستین بار بانوان در ولایت غزنی صاحب یک ورزشگاه معیاری شوند. 

مقام‌های محلی در این ولایت، می‌گویند که کار ساخت این ورزشگاه آغاز شده و قرار است ۱۸میلیون افغانی هزینۀ این ورزشگاه از سوی وزارت زنان پرداخت شود.

شکریه ولی، رییس اموز زنان ولایت غزنی میگوید که این ورزشگاه در منطقۀ علی لالا در این ولایت ساخته خواهد شد. 

قرار است یک میدان والیبال نیز در این ورزشگاه ساخته شود.

بانوان ورزشگار در ولایت غزنی، از ساخت این ورزشگاه استقبال می‌کنند. آنان می‌گویند که پیش از این در میدان‌های ورزشی که ویژۀ مردان بودند، ورزش می‌کردند.

آنان از حکومت می‌خواهند که برای بانوان ورزشکار در غزنی زمینه‌های بیشتری را فراهم کنند تا آنان بتوانند در رقابت‌های داخلی و بیرونی بدرخشند.

به گفتۀ آنان، بسیاری از بانوان در این ولایت بدلیل نبود امکانات، ورزش را ترک کرده‌اند. 

ورزش

کار نخستین ورزشگاه برای بانوان در غزنی آغاز شد

شکریه ولی، رییس اموز زنان ولایت غزنی می‌‎گوید این ورزشگاه به گونۀ معیاری در منطقۀ علی لالا ساخته خواهد شد. 

Thumbnail

قرار است برای نخستین بار بانوان در ولایت غزنی صاحب یک ورزشگاه معیاری شوند. 

مقام‌های محلی در این ولایت، می‌گویند که کار ساخت این ورزشگاه آغاز شده و قرار است ۱۸میلیون افغانی هزینۀ این ورزشگاه از سوی وزارت زنان پرداخت شود.

شکریه ولی، رییس اموز زنان ولایت غزنی میگوید که این ورزشگاه در منطقۀ علی لالا در این ولایت ساخته خواهد شد. 

قرار است یک میدان والیبال نیز در این ورزشگاه ساخته شود.

بانوان ورزشگار در ولایت غزنی، از ساخت این ورزشگاه استقبال می‌کنند. آنان می‌گویند که پیش از این در میدان‌های ورزشی که ویژۀ مردان بودند، ورزش می‌کردند.

آنان از حکومت می‌خواهند که برای بانوان ورزشکار در غزنی زمینه‌های بیشتری را فراهم کنند تا آنان بتوانند در رقابت‌های داخلی و بیرونی بدرخشند.

به گفتۀ آنان، بسیاری از بانوان در این ولایت بدلیل نبود امکانات، ورزش را ترک کرده‌اند. 

هم‌رسانی کنید