تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

کرکت بازان زیر ۱۹ سال کشور تیم سنگاپور را شکست دادند

قرار است تیم ملی کرکت زیر نزده سال کشور، در آخیرین دیدار خود در این رقابت ها، فردا در برابر نیپال به میدان روند .

تیم ملی کرکت زیر نزده سال کشور با شکست دادن تیم کرکت سنگاپور، یک گام دیگر برا ی راه یابی به  جام جهانی ۲۰۱۸ زیر نزده سال، نزدیک شد.

ملی پوشان کشور امروز (دوشنبه، ۲اسد) در پنجمین دیدار راه یابی به جام جهانی کرکت، با تفاوت ۲۴۴دوش، سنگاپور را مغلوب ساختند.

در این بازی، نخست کرکت بازان افغان، بیتنگ را آغاز کردند و توانستند در پنجاه آور، با از دست دادن هفت بازیکن خود،۳۰۴ دوش را انجام دادند.  که در بخش بیتنگ، برای تیم ملی زیر نزده سال کشور ابراهیم زدران و درویش رسولی، خوب درخشید و هرکدام توانستند۷۳ و۷۱ دوش را به سود تیم خود انجام دهند.

در مقابل، در بخش بالینگ برای تیم ملی زیر نوزده سال سنگاپور میزبان، «بیکرم» خوب درخشید وتوانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

اما، ملی پوشان سنگاپور بازی را در بخش بیتنگ بد آغاز کردند وبازیکنان این تیم و یکت های خود را یکی پس دیگر از دست دادند و بازی را با تفاوت ۲۲۳ دوش، به تیم کرکت افغانستان واگذار کردند.

در مجموع، ملی پوشان سنگاپور در آوری نزدهم بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان خود، ۸۱ دوش را انجام دادند و از ادامه این رقابت ها کنار رفتند.

نوید صیام کاکر، مدیر تیم زیر نوزده سال کشور در این باره می گوید: «تیم ما توانست در این دیدار با تفاوت زیاد تیم حریف را شکست بدهد و فردا بازی مهم در پیش رو داریم امیدوارهستیم که برنده آن دیدار شویم و راهی جام جهانی شویم.»

در همین حال، بازی کنان تیم کرکت نیز از دست آوردهای شان خوشحال اند. ظاهر پکتین، عضو تیم کرکت نیز می گوید:  «ما امروز در پنجمین دیدار خود درمقابل سنگاپور بازی نمودیم وتوانستیم برنده این دیدار شویم.»

در این دیدار، برای تیم ملی زیر نوزده سال کشور در بخش بالینگ، مجیب زدران، خوب درخشید و توانست چهار بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

در پایان این دیدار، مجیب زدارن از سوی کادری فنی برگزاری این رقابت ها، لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.

ورزش

کرکت بازان زیر ۱۹ سال کشور تیم سنگاپور را شکست دادند

قرار است تیم ملی کرکت زیر نزده سال کشور، در آخیرین دیدار خود در این رقابت ها، فردا در برابر نیپال به میدان روند .

تصویر بندانگشتی

تیم ملی کرکت زیر نزده سال کشور با شکست دادن تیم کرکت سنگاپور، یک گام دیگر برا ی راه یابی به  جام جهانی ۲۰۱۸ زیر نزده سال، نزدیک شد.

ملی پوشان کشور امروز (دوشنبه، ۲اسد) در پنجمین دیدار راه یابی به جام جهانی کرکت، با تفاوت ۲۴۴دوش، سنگاپور را مغلوب ساختند.

در این بازی، نخست کرکت بازان افغان، بیتنگ را آغاز کردند و توانستند در پنجاه آور، با از دست دادن هفت بازیکن خود،۳۰۴ دوش را انجام دادند.  که در بخش بیتنگ، برای تیم ملی زیر نزده سال کشور ابراهیم زدران و درویش رسولی، خوب درخشید و هرکدام توانستند۷۳ و۷۱ دوش را به سود تیم خود انجام دهند.

در مقابل، در بخش بالینگ برای تیم ملی زیر نوزده سال سنگاپور میزبان، «بیکرم» خوب درخشید وتوانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

اما، ملی پوشان سنگاپور بازی را در بخش بیتنگ بد آغاز کردند وبازیکنان این تیم و یکت های خود را یکی پس دیگر از دست دادند و بازی را با تفاوت ۲۲۳ دوش، به تیم کرکت افغانستان واگذار کردند.

در مجموع، ملی پوشان سنگاپور در آوری نزدهم بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان خود، ۸۱ دوش را انجام دادند و از ادامه این رقابت ها کنار رفتند.

نوید صیام کاکر، مدیر تیم زیر نوزده سال کشور در این باره می گوید: «تیم ما توانست در این دیدار با تفاوت زیاد تیم حریف را شکست بدهد و فردا بازی مهم در پیش رو داریم امیدوارهستیم که برنده آن دیدار شویم و راهی جام جهانی شویم.»

در همین حال، بازی کنان تیم کرکت نیز از دست آوردهای شان خوشحال اند. ظاهر پکتین، عضو تیم کرکت نیز می گوید:  «ما امروز در پنجمین دیدار خود درمقابل سنگاپور بازی نمودیم وتوانستیم برنده این دیدار شویم.»

در این دیدار، برای تیم ملی زیر نوزده سال کشور در بخش بالینگ، مجیب زدران، خوب درخشید و توانست چهار بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

در پایان این دیدار، مجیب زدارن از سوی کادری فنی برگزاری این رقابت ها، لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.

هم‌رسانی کنید