تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

یاسین قادری قهرمان پرورش اندام آماتور جهان به کشور برگشت

یاسین قادری، پس از به دست آوردن عنوان قهرمانی وزن ۹۰ کیلوگرم و لقب آقای عضلات رقابت‌های پرورش اندام آماتور جهان درمیان شور و هیجان شماری زیادی از دلبسته‎گان و باشنده‎گان پایتخت، به کابل آمد.

یاسین سالک قادری، قهرمان و آقای عضلات رقابت‌های پرورش اندام آماتور جهان امروز (چهارشنبه ۱۹ میزان) به کشور برگشت.

برای ستایش از این افتخار آفرین ورزش کشور، رهبری کمیتۀ ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش و شماری زیادی از باشنده‌گان پایتخت از بهر ستایش و پذیرایی این ملی پوشان، به میدان هوایی کابل آمدند.

خانواده آقای قادری می‎گوید با آنکه پزشکان او را از تمرین و منع کرده‎اند، اما "عشق و علاقه" یاسین از بهر برافراشتن پرچم افغانستان در رقابت‌های جهانی قادری را ناگزیر ساخت تا هشدار پزشکان را نادیده بگیرد.

کمیتۀ ملی المپیک کشور دست آورد آقای قادری را بی‌پشینه در تاریخ پرورش اندام کشور می‎داند و وعده می‌سپارد که از این مدال آوران پشتیبانی خواهد کرد.

محمد ظاهر اغبر، رییس کمیته ملی المپیک در این باره گفت: "فکر کنم اگر ما ملیاردها دالر را به مصرف می‌رساندیم همچو یک جایگاه را در جهان به دست نمی‌آوردیم و امروز جهانیان تعجب می‎کند در سرزمین که هنوز شعله‎های جنگ و آتش جریان دارد، چطور می‎تواند یک فرزندش و یک جوانش به مدال طلای جهان برسد."

باورهوتک، رییس فدراسیون پرورش اندام کشور گفت: "این یک افتخار بی‎پیشینه در تاریخ ورزش پرورش اندام افغانستان است که ما به دست آوردیم و این افتخار تنها برای افغانستان نیست بل برای تمام کشورهای آسیایی است که قهرمانی جهان را به دست آورد."

شماری از باشنده‌گان کابل که برای ستایش از آقای عضلات آماتور جهان به میدان هوایی کابل آمدند، با رقص و پای کوبی از ملی پوشان محبوب شان ستایش کردند.

ورزش

یاسین قادری قهرمان پرورش اندام آماتور جهان به کشور برگشت

یاسین قادری، پس از به دست آوردن عنوان قهرمانی وزن ۹۰ کیلوگرم و لقب آقای عضلات رقابت‌های پرورش اندام آماتور جهان درمیان شور و هیجان شماری زیادی از دلبسته‎گان و باشنده‎گان پایتخت، به کابل آمد.

تصویر بندانگشتی

یاسین سالک قادری، قهرمان و آقای عضلات رقابت‌های پرورش اندام آماتور جهان امروز (چهارشنبه ۱۹ میزان) به کشور برگشت.

برای ستایش از این افتخار آفرین ورزش کشور، رهبری کمیتۀ ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش و شماری زیادی از باشنده‌گان پایتخت از بهر ستایش و پذیرایی این ملی پوشان، به میدان هوایی کابل آمدند.

خانواده آقای قادری می‎گوید با آنکه پزشکان او را از تمرین و منع کرده‎اند، اما "عشق و علاقه" یاسین از بهر برافراشتن پرچم افغانستان در رقابت‌های جهانی قادری را ناگزیر ساخت تا هشدار پزشکان را نادیده بگیرد.

کمیتۀ ملی المپیک کشور دست آورد آقای قادری را بی‌پشینه در تاریخ پرورش اندام کشور می‎داند و وعده می‌سپارد که از این مدال آوران پشتیبانی خواهد کرد.

محمد ظاهر اغبر، رییس کمیته ملی المپیک در این باره گفت: "فکر کنم اگر ما ملیاردها دالر را به مصرف می‌رساندیم همچو یک جایگاه را در جهان به دست نمی‌آوردیم و امروز جهانیان تعجب می‎کند در سرزمین که هنوز شعله‎های جنگ و آتش جریان دارد، چطور می‎تواند یک فرزندش و یک جوانش به مدال طلای جهان برسد."

باورهوتک، رییس فدراسیون پرورش اندام کشور گفت: "این یک افتخار بی‎پیشینه در تاریخ ورزش پرورش اندام افغانستان است که ما به دست آوردیم و این افتخار تنها برای افغانستان نیست بل برای تمام کشورهای آسیایی است که قهرمانی جهان را به دست آورد."

شماری از باشنده‌گان کابل که برای ستایش از آقای عضلات آماتور جهان به میدان هوایی کابل آمدند، با رقص و پای کوبی از ملی پوشان محبوب شان ستایش کردند.

هم‌رسانی کنید