تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: بررسی روند ارزیابی اسناد نامزدان انتخابات

در این برنامه،  گرداننده فواد اکبرزی در بارۀ چگونگی ارزیابی اسناد نامزدان مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، و همچنان چگونگی مرحله سوم ثبت نام رای دهنده‌گان بحث کرده است.

مهمانان برنامه:

صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان

 دانش کروخیل، مسوول خبرگزاری پژواک

زیار یاد، خبرنگار طلوع نیوز

 

تودی خبری

تاکنی: بررسی روند ارزیابی اسناد نامزدان انتخابات

در این برنامه،  گرداننده فواد اکبرزی در بارۀ چگونگی ارزیابی اسناد نامزدان مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، و همچنان چگونگی مرحله سوم ثبت نام رای دهنده‌گان بحث کرده است.

مهمانان برنامه:

صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان

 دانش کروخیل، مسوول خبرگزاری پژواک

زیار یاد، خبرنگار طلوع نیوز

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews