تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: راهپمایی احزاب سیاسی در آستانۀ انتخابات

هواداران شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان امروز در دو بخش کابل به علت آن چه پذیرفته نشدن خواست‌های شان ازسویی کمیسیون انتخابات وحکومت می گویند، راه پیمایی کردند.

در این برنامه، گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

محمد فکور یونس، آگاه امور سیاسی
ذبیح سادات، معاون سخنگوی کمیسون انتخابات
فیض الله صافی، عضو حزب اسلامی 

تودی خبری

تاکنی: راهپمایی احزاب سیاسی در آستانۀ انتخابات

هواداران شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان امروز در دو بخش کابل به علت آن چه پذیرفته نشدن خواست‌های شان ازسویی کمیسیون انتخابات وحکومت می گویند، راه پیمایی کردند.

در این برنامه، گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

محمد فکور یونس، آگاه امور سیاسی
ذبیح سادات، معاون سخنگوی کمیسون انتخابات
فیض الله صافی، عضو حزب اسلامی 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews