تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: پایان روند ثبت نام‌های مجلس نماینده‌گان

روند ثبت نام‌های نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان امروز پایان یافت و از آغاز این روند تا یک روز پیش از پایان آن نُه صد و چهل تن در سراسر کشور برای راه یافتن به مجلس نماینده‌گان خود شان را نامزد کرده‌اند.

اما روند ثبت نام‌های نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها دو روز دیگر تمدید شد و در این روند نیز تا دیروز یک‌هزار و چهارده تن ثبت نام کرده بودند.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «علت این که برای شوراهای ولسوالی‌ها این فرصت دوباره داده شد این است که در بسیاری از ولسوالی‌های ولایت‌های گونه‌گون متقاضیان زن به اندازه کافی وجود ندارد.»

در این برنامه، گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

محمد داود اساس، آگاه امور سیاسی   
شاه محمود مل، عضو دیده بان انتخابات      
آغامحمد قریشي، فعال سیاسی 

تودی خبری

تاکنی: پایان روند ثبت نام‌های مجلس نماینده‌گان

روند ثبت نام‌های نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان امروز پایان یافت و از آغاز این روند تا یک روز پیش از پایان آن نُه صد و چهل تن در سراسر کشور برای راه یافتن به مجلس نماینده‌گان خود شان را نامزد کرده‌اند.

اما روند ثبت نام‌های نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها دو روز دیگر تمدید شد و در این روند نیز تا دیروز یک‌هزار و چهارده تن ثبت نام کرده بودند.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «علت این که برای شوراهای ولسوالی‌ها این فرصت دوباره داده شد این است که در بسیاری از ولسوالی‌های ولایت‌های گونه‌گون متقاضیان زن به اندازه کافی وجود ندارد.»

در این برنامه، گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

محمد داود اساس، آگاه امور سیاسی   
شاه محمود مل، عضو دیده بان انتخابات      
آغامحمد قریشي، فعال سیاسی 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews