تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: کمیسیون انتخابات بیش از نُه میلیون برگه رای‌دهی چاپ می‌کند

کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده است که برای روز انتخابات بیش از نه میلیون و نه صد هزار برگه رأی دهی چاپ خواهد کرد.

رییس این نهاد می‌گوید که این برگه‌های رأی دهی در بیرون از افغانستان چاپ خواهند شد.

در این برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

میرزامحمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

محمد صدیق پتمن، آگاه امور سیاسی

جانان عبدالرحیم‌زی، عضو شبکه اکسین

تودی خبری

تاکنی: کمیسیون انتخابات بیش از نُه میلیون برگه رای‌دهی چاپ می‌کند

کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده است که برای روز انتخابات بیش از نه میلیون و نه صد هزار برگه رأی دهی چاپ خواهد کرد.

رییس این نهاد می‌گوید که این برگه‌های رأی دهی در بیرون از افغانستان چاپ خواهند شد.

در این برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

میرزامحمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

محمد صدیق پتمن، آگاه امور سیاسی

جانان عبدالرحیم‌زی، عضو شبکه اکسین

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews