تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: آماده‌گی‌ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح

شورای عالی صلح می‌گوید که تمامی آماده‌گی‌ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی گرفته شده اند و قرار است که  در این جرگه دو هزارو پنجصد تن  از سراسر کشور شرکت کنند.

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می‌گوید که در باره چگونگی دعوت رسمی از طالبان در این جرگه نیز رای زنی‌ها ادامه دارند.

محمد عمر داوودزی که به تازه‌گی از ایران برگشته است میگوید که، برخی از همسایه‌گان از روشن نبودن جزئیات گفتگوهای امریکا با طالبان پرسش هایی دارند.  

در این برنامه، گرداننده نعمت الله روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

موسی خان اکبرزاده - والی پیشین غزنی
جنرال غرزی خواخوږی - آگاه امور نظامی 
داکتر طوفان وزیري - آگاه امور سیاسی
 

تودی خبری

تودی خبری: آماده‌گی‌ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح

شورای عالی صلح می‌گوید که تمامی آماده‌گی‌ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی گرفته شده اند و قرار است که  در این جرگه دو هزارو پنجصد تن  از سراسر کشور شرکت کنند.

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می‌گوید که در باره چگونگی دعوت رسمی از طالبان در این جرگه نیز رای زنی‌ها ادامه دارند.

محمد عمر داوودزی که به تازه‌گی از ایران برگشته است میگوید که، برخی از همسایه‌گان از روشن نبودن جزئیات گفتگوهای امریکا با طالبان پرسش هایی دارند.  

در این برنامه، گرداننده نعمت الله روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

موسی خان اکبرزاده - والی پیشین غزنی
جنرال غرزی خواخوږی - آگاه امور نظامی 
داکتر طوفان وزیري - آگاه امور سیاسی
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews