تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: از آغاز جنگ ایالات متحده در افغانستان شش هزار روز گذشت

با گذشت شانزده سال از آغاز جنگ ایالات متحده در افغانستان، هنوزهم سرنوشت این جنگ روشن نیست.

درهمین حال وزارت دفاع ملی علت به درازا کشیده شدن جنگ را در کشور حضور گروه‌های هراس افگن می‌گوید، اما شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان جنگ کنونی را رقابت میان قدرت‌های بزرگ می‌دانند.

در این برنامه گرداننده ذبیح سادات این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • داوود کلکانی، عضو مجلس نماینده‌گان
  • احسان الله احسان، فعال سیاسی
  • محمد جان رسولیار، معاون پیشین والی هلمند
  • حکمت الله حکمت، آگاه امور امنیتی
تودی خبری

تودی خبری: از آغاز جنگ ایالات متحده در افغانستان شش هزار روز گذشت

با گذشت شانزده سال از آغاز جنگ ایالات متحده در افغانستان، هنوزهم سرنوشت این جنگ روشن نیست.

درهمین حال وزارت دفاع ملی علت به درازا کشیده شدن جنگ را در کشور حضور گروه‌های هراس افگن می‌گوید، اما شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان جنگ کنونی را رقابت میان قدرت‌های بزرگ می‌دانند.

در این برنامه گرداننده ذبیح سادات این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • داوود کلکانی، عضو مجلس نماینده‌گان
  • احسان الله احسان، فعال سیاسی
  • محمد جان رسولیار، معاون پیشین والی هلمند
  • حکمت الله حکمت، آگاه امور امنیتی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews