تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

ائتلاف ضد داعش: سوریه داعش را به صورت کامل شکست نداده است

ائتلاف جهانی ضد داعش می گوید که شمار بزرگی از بی جا شده گان عراقی به خانه های شان باز گشته اند. این ائتلاف، نبرد نیروهای عراقی را در برابر داعش، موفقیت آمیز می داند.

ائتلاف جهانی ضد داعش می گوید که حکومت سوریه نتوانسته است گروه داعش را کاملأ شکست دهد.

یک مقام بلندپایه این ائتلاف تأکید دارد که داعش، هنوز هم توانایی انجام حمله های موفقانه را در سوریه دارد.

فلیکس گندنی، معاون فرمانده ائتلاف جهانی ضد داعش در یک نشست خبری می گوید که حکومت سوریه نتوانسته است از قدرت گیری دوبارۀ داعش در این کشور جلوگیری کند.

وی در این باره بیان داشت: «همان گونه این هفته در دمشق و در چند ماه اخیر در بخش های دیگر سوریه مانند پالمیرا دیدیم، داعش هنوز هم توان آن را دارد که حمله های غافل گیرانه و موفقانه را آغاز کند و بخش هایی را از نیروهای اسد بگیرد. رژیم سوریه نتوانسته است توانایی اش را برای جلوگیری از به پا خیزی دوباره داعش در خاکش نشان دهد.»

با این حال، این معاون فرماندۀ ائتلاف جهانی ضد داعش، نبرد نیروهای عراقی را در برابر این گروه می ستاید و از بازگشت بی جا شده گان داخلی با خانه های شان استقبال می کند.

فلیکس گندنی می افزاید: «در سراسر عراق، بی جا شده گان داخلی به خانه های شان باز می گردند و برای نخستین بار گواه آن استیم که شمار افراد بازگشت کننده بیشتر از کسانی است که هنوز هم بی جا شده استند. بیش از دو اعشاریه هشت میلیون تن به خانه های شان بازگشته اند و کمتر از دو اعشاریه هشت میلیون تن هنوز هم بی جا شده استند.»

این مقام بریتانیایی می گوید که تلاش ها برای با ثبات ساختن وضع شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه که از این گروه پس گرفته شده است ادامه دارند.

جهان

ائتلاف ضد داعش: سوریه داعش را به صورت کامل شکست نداده است

ائتلاف جهانی ضد داعش می گوید که شمار بزرگی از بی جا شده گان عراقی به خانه های شان باز گشته اند. این ائتلاف، نبرد نیروهای عراقی را در برابر داعش، موفقیت آمیز می داند.

Thumbnail

ائتلاف جهانی ضد داعش می گوید که حکومت سوریه نتوانسته است گروه داعش را کاملأ شکست دهد.

یک مقام بلندپایه این ائتلاف تأکید دارد که داعش، هنوز هم توانایی انجام حمله های موفقانه را در سوریه دارد.

فلیکس گندنی، معاون فرمانده ائتلاف جهانی ضد داعش در یک نشست خبری می گوید که حکومت سوریه نتوانسته است از قدرت گیری دوبارۀ داعش در این کشور جلوگیری کند.

وی در این باره بیان داشت: «همان گونه این هفته در دمشق و در چند ماه اخیر در بخش های دیگر سوریه مانند پالمیرا دیدیم، داعش هنوز هم توان آن را دارد که حمله های غافل گیرانه و موفقانه را آغاز کند و بخش هایی را از نیروهای اسد بگیرد. رژیم سوریه نتوانسته است توانایی اش را برای جلوگیری از به پا خیزی دوباره داعش در خاکش نشان دهد.»

با این حال، این معاون فرماندۀ ائتلاف جهانی ضد داعش، نبرد نیروهای عراقی را در برابر این گروه می ستاید و از بازگشت بی جا شده گان داخلی با خانه های شان استقبال می کند.

فلیکس گندنی می افزاید: «در سراسر عراق، بی جا شده گان داخلی به خانه های شان باز می گردند و برای نخستین بار گواه آن استیم که شمار افراد بازگشت کننده بیشتر از کسانی است که هنوز هم بی جا شده استند. بیش از دو اعشاریه هشت میلیون تن به خانه های شان بازگشته اند و کمتر از دو اعشاریه هشت میلیون تن هنوز هم بی جا شده استند.»

این مقام بریتانیایی می گوید که تلاش ها برای با ثبات ساختن وضع شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه که از این گروه پس گرفته شده است ادامه دارند.

هم‌رسانی کنید