تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

ادارۀ هواشناسی به باشنده‌گان کارولینیا و ویرجینیا دستور تخلیه داد

ادارۀ هواشناسی ایالات متحده امریکا برای صدها هزارتن از باشنده‌گان ایالت‌های کارولینیای جنوبی و شمالی و ویرجینیا دستور داده است تا هرچه زود تر خانه‌های شان را ترک کنند.

ادارۀ هواشناسی امریکا، از احتمال باران‌ها و طوفان‌ها در بخش‌های ساحلی این دو ایالت خبر داده است.

در همین حال، بسیاری از شاه راه‌های اصلی در بخش‌های شرقی امریکا یک طرفه ساخته شده اند تا مردم به راحتی از منطقه بیرون شوند.

با این همه، رسانه‌ها گزارش داده اند که همزمان با نزدیک شدن توفان فلورنس به شرق امریکا، نزدیک به دو میلیون باشنده‌گان این بخش خانه‌های شان را ترک کرده اند.

این توفان باسرعت ۲۱۰کیلومتر در ساعت، به سمت سواحل شرقی امریکا در حال حرکت است.

ادارۀ هواشناسی امریکا در ایالت‌های کارولینای شمالی و جنوبی و نیز مریلند و ویرجینیا حالت اضطراری اعلام کرده است.  

این توفان که «فلورنس » نام گرفته، از اقیانوس اطلس به سمت آمریکا می آید و پیش بینی شده قوی‌ترین توفان سه دهه اخیر در کارولینا باشد.

جهان

ادارۀ هواشناسی به باشنده‌گان کارولینیا و ویرجینیا دستور تخلیه داد

با این همه، رسانه‌ها گزارش داده اند که همزمان با نزدیک شدن توفان فلورنس به شرق امریکا، نزدیک به دو میلیون باشنده‌گان این بخش خانه‌های شان را ترک کرده اند.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ هواشناسی ایالات متحده امریکا برای صدها هزارتن از باشنده‌گان ایالت‌های کارولینیای جنوبی و شمالی و ویرجینیا دستور داده است تا هرچه زود تر خانه‌های شان را ترک کنند.

ادارۀ هواشناسی امریکا، از احتمال باران‌ها و طوفان‌ها در بخش‌های ساحلی این دو ایالت خبر داده است.

در همین حال، بسیاری از شاه راه‌های اصلی در بخش‌های شرقی امریکا یک طرفه ساخته شده اند تا مردم به راحتی از منطقه بیرون شوند.

با این همه، رسانه‌ها گزارش داده اند که همزمان با نزدیک شدن توفان فلورنس به شرق امریکا، نزدیک به دو میلیون باشنده‌گان این بخش خانه‌های شان را ترک کرده اند.

این توفان باسرعت ۲۱۰کیلومتر در ساعت، به سمت سواحل شرقی امریکا در حال حرکت است.

ادارۀ هواشناسی امریکا در ایالت‌های کارولینای شمالی و جنوبی و نیز مریلند و ویرجینیا حالت اضطراری اعلام کرده است.  

این توفان که «فلورنس » نام گرفته، از اقیانوس اطلس به سمت آمریکا می آید و پیش بینی شده قوی‌ترین توفان سه دهه اخیر در کارولینا باشد.

هم‌رسانی کنید