تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

امریکا در تلاش درج نام پاکستان در فهرست حامیان مالی هراس‌‌افگنان

مقام‌های امریکایی می‌گویند اگر نام پاکستان در این فهرست گنجانیده شود، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور محدود خواهند شد.

پس از افزایش فشارها بر پاکستان از بهر دادن پناهگاه و پشتیبانی به گروه‎های هراس‌افگن، ایالات متحده امریکا در تلاش درج نام پاکستان در فهرست پشتیبانان مالی هراس‌افگنان جهانی است.

مفتاح اسماعیل، سرپرست وزارت مالیۀ پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته‌است که ایالات متحده چندین هفته پیش روی طرح شامل ساختن پاکستان در فهرست کشورهای حامی هراس‌افگنان گام برداشت و سپس فرانسه و آلمان را نیز تشویق کردند تا از این تصمیم‌شان پشتیبانی کنند. 

سازمان مبارزه با پول‌شویی نهادی است که در برابر تمویل سازمان‌های هراس‌افگن مبارزه می‌کند و احتمال دارد درج پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کنندۀ فعالیت‌های هراس‌افگنی به اقتصاد آن کشور آسیب رساند.

اگر نام پاکستان در این فهرست گنجانیده شود، سرمایه گذاری‌های خارجی در این کشور محدود خواهند شد و نیز پاکستان برای دریافت قرضه از کشورها و سازمان‌های جهان با دشواری‌های بزرگی روبه‌رو خواهد شد.

یک مقام امریکایی که نخواسته است نامش گرفته شود، این اطلاعات را تأیید می‌کند.
 
پاکستان تلاش داشته است تا جلو درج نام آن کشور را در فهرست کشورهای ناقض مقررات سازمان مبارزه با پول‌شویی یا (FATF) بگیرد.

آقای اسماعیل در یک تماس تلیفونی به رویترز گفته‌است: «ما اکنون با ایالات متحده، انگلستان، آلمان و فرانسه همکاری می‌کنیم تا جلو گنجانیدن نام پاکستان در این فهرست گرفته شود. ما همچنین بسیار امیدواریم که حتا اگر ایالات متحده طرح نامزدی پاکستان را در این فهرست لغو نکند، ما بر آن غلبه خواهیم کرد تا در این فهرست قرار نگیریم.» 
 
این در حالی است که ایالات متحده، اسلام‌آباد را ازبهر ارتباط ادعاشده با داعش تهدید کرده‌است که در ماه گذشته ادارۀ دانلد ترمپ، کمک دومیلیارد دالری را به این کشور نیز، موکول کرد.
 
اسلام‌آباد که کمک به هراس‌افگنان در افغانستان و هند رد می‌کند، به‌شدت به تهدیدات امریکا برای اقدامات هراس‌افگنی  واکنش نشان داده‌است.
 
رویترز گزارش داد که یک مقام ارشد امریکایی که سیاست امریکا را در منطقه دنبال می‌کند، گفت پاکستان در مبارزه با شورشیانی‌که از قلمروش به‌عنوان یک پایگاه استفاده می‌کنند، همیشه «گزینشی» بوده‌است.
 
او با اشاره به شورشیانی‌که در امتداد مرز با افغانستان عملیات انجام می‌دهند، گفت: «زمان آن است که (این شورشیان) متوقف شوند، ازاین‌رو ما با متحدان‌مان که نیز متأثیر شده‌اند کار می‌کنیم تا اقدامات مؤثری در برابر گروه‌هایی مانند حقانی و عناصر طالبان را، ببینیم.» 
 
پیش‌ازاین، سازمان مبارزه با پول‌شویی به اسلام‌آباد هشدار داده بود که در صورتی‌که این کشور اقدامی برای قطع جریان تمویل شورشیان نکند، نام این کشور را دوباره در این فهرست، جا دهد.
 
سازمان مبارزه با پول‌شویی نهادی است که دربرابر تمویل سازمان‌های هراس‌افگن مبارزه می‌کند و احتمال دارد درج پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کنندۀ فعالیت‌های هراس‌افگنی، به اقتصاد آن کشور آسیب رساند.

جهان

امریکا در تلاش درج نام پاکستان در فهرست حامیان مالی هراس‌‌افگنان

مقام‌های امریکایی می‌گویند اگر نام پاکستان در این فهرست گنجانیده شود، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور محدود خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

پس از افزایش فشارها بر پاکستان از بهر دادن پناهگاه و پشتیبانی به گروه‎های هراس‌افگن، ایالات متحده امریکا در تلاش درج نام پاکستان در فهرست پشتیبانان مالی هراس‌افگنان جهانی است.

مفتاح اسماعیل، سرپرست وزارت مالیۀ پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته‌است که ایالات متحده چندین هفته پیش روی طرح شامل ساختن پاکستان در فهرست کشورهای حامی هراس‌افگنان گام برداشت و سپس فرانسه و آلمان را نیز تشویق کردند تا از این تصمیم‌شان پشتیبانی کنند. 

سازمان مبارزه با پول‌شویی نهادی است که در برابر تمویل سازمان‌های هراس‌افگن مبارزه می‌کند و احتمال دارد درج پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کنندۀ فعالیت‌های هراس‌افگنی به اقتصاد آن کشور آسیب رساند.

اگر نام پاکستان در این فهرست گنجانیده شود، سرمایه گذاری‌های خارجی در این کشور محدود خواهند شد و نیز پاکستان برای دریافت قرضه از کشورها و سازمان‌های جهان با دشواری‌های بزرگی روبه‌رو خواهد شد.

یک مقام امریکایی که نخواسته است نامش گرفته شود، این اطلاعات را تأیید می‌کند.
 
پاکستان تلاش داشته است تا جلو درج نام آن کشور را در فهرست کشورهای ناقض مقررات سازمان مبارزه با پول‌شویی یا (FATF) بگیرد.

آقای اسماعیل در یک تماس تلیفونی به رویترز گفته‌است: «ما اکنون با ایالات متحده، انگلستان، آلمان و فرانسه همکاری می‌کنیم تا جلو گنجانیدن نام پاکستان در این فهرست گرفته شود. ما همچنین بسیار امیدواریم که حتا اگر ایالات متحده طرح نامزدی پاکستان را در این فهرست لغو نکند، ما بر آن غلبه خواهیم کرد تا در این فهرست قرار نگیریم.» 
 
این در حالی است که ایالات متحده، اسلام‌آباد را ازبهر ارتباط ادعاشده با داعش تهدید کرده‌است که در ماه گذشته ادارۀ دانلد ترمپ، کمک دومیلیارد دالری را به این کشور نیز، موکول کرد.
 
اسلام‌آباد که کمک به هراس‌افگنان در افغانستان و هند رد می‌کند، به‌شدت به تهدیدات امریکا برای اقدامات هراس‌افگنی  واکنش نشان داده‌است.
 
رویترز گزارش داد که یک مقام ارشد امریکایی که سیاست امریکا را در منطقه دنبال می‌کند، گفت پاکستان در مبارزه با شورشیانی‌که از قلمروش به‌عنوان یک پایگاه استفاده می‌کنند، همیشه «گزینشی» بوده‌است.
 
او با اشاره به شورشیانی‌که در امتداد مرز با افغانستان عملیات انجام می‌دهند، گفت: «زمان آن است که (این شورشیان) متوقف شوند، ازاین‌رو ما با متحدان‌مان که نیز متأثیر شده‌اند کار می‌کنیم تا اقدامات مؤثری در برابر گروه‌هایی مانند حقانی و عناصر طالبان را، ببینیم.» 
 
پیش‌ازاین، سازمان مبارزه با پول‌شویی به اسلام‌آباد هشدار داده بود که در صورتی‌که این کشور اقدامی برای قطع جریان تمویل شورشیان نکند، نام این کشور را دوباره در این فهرست، جا دهد.
 
سازمان مبارزه با پول‌شویی نهادی است که دربرابر تمویل سازمان‌های هراس‌افگن مبارزه می‌کند و احتمال دارد درج پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کنندۀ فعالیت‌های هراس‌افگنی، به اقتصاد آن کشور آسیب رساند.

هم‌رسانی کنید