تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

بازداشت ۱۷تن به اتهام قاچاق مهاجران به صربستان و کرواسیا

پولیس در صربستان و کرواسیا از بازداشت ۱۷تن به اتهام قاچاق مهاجران افغان‌ و شماری از شهروندان کشورهای دیگر ، خبر می‌دهند.

پولیس صربستان می گوید که سیزده تن را در این کشور به اتهام چاقاق مهاجران بازداشت کرده اند. در حالی است که چهارتن دیگر به همین اتهام در کرواسیا بازداشت شده اند.

مقام‌های این دوکشور این بازداشت‌ها را بخشی از یک عملیاتی می‌دانند که چندین ماه را، دربرگرفته‌است.

در یک خبرنامۀ پولیس صربستان آمده‌است که این گروه ۱۷نفری قاچاق‌بر انسان ۸۲افغان، عراقی  و ایرانی را به‌گونۀ غیرقانونی از صربستان به کرواسیا و سپس کشورهای دیگر اروپایی انتقال می‌دادند و از هریک بیش از یک‌هزاروهفت‌صد دالر پول گرفته بودند.

هم‌اکنون چهار هزاروپنج‌صد تن از پناهجویانی که یک‌شمار بزرگی از آنان افغان‌ها هستند، در صربستان به‌سر می‌برند و می‌خواهند به کشورهای اروپایی بروند.

این در حالی‌ است که چند روز پیش، وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان کشور در گزارش‌دهی سالانه‌اش، از بازگشت دومیلیون پناهجوی افغان از کشورهای خارجی خبر داد.

جهان

بازداشت ۱۷تن به اتهام قاچاق مهاجران به صربستان و کرواسیا

پولیس در صربستان و کرواسیا از بازداشت ۱۷تن به اتهام قاچاق مهاجران افغان‌ و شماری از شهروندان کشورهای دیگر ، خبر می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

پولیس صربستان می گوید که سیزده تن را در این کشور به اتهام چاقاق مهاجران بازداشت کرده اند. در حالی است که چهارتن دیگر به همین اتهام در کرواسیا بازداشت شده اند.

مقام‌های این دوکشور این بازداشت‌ها را بخشی از یک عملیاتی می‌دانند که چندین ماه را، دربرگرفته‌است.

در یک خبرنامۀ پولیس صربستان آمده‌است که این گروه ۱۷نفری قاچاق‌بر انسان ۸۲افغان، عراقی  و ایرانی را به‌گونۀ غیرقانونی از صربستان به کرواسیا و سپس کشورهای دیگر اروپایی انتقال می‌دادند و از هریک بیش از یک‌هزاروهفت‌صد دالر پول گرفته بودند.

هم‌اکنون چهار هزاروپنج‌صد تن از پناهجویانی که یک‌شمار بزرگی از آنان افغان‌ها هستند، در صربستان به‌سر می‌برند و می‌خواهند به کشورهای اروپایی بروند.

این در حالی‌ است که چند روز پیش، وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان کشور در گزارش‌دهی سالانه‌اش، از بازگشت دومیلیون پناهجوی افغان از کشورهای خارجی خبر داد.

هم‌رسانی کنید