تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

تأکید امریکا بر توانمندی‌سازی ناتو در برابر هراس‌افگنی

ریکس تیلرسن، وزیرخارجۀ ایالات متحده امریکا بر توانمند‌ سازی هرچه بیشتر ناتو در برابر هراس‌افگنی و پیش‌برد بهتر مأموریت این پیمان در افغانستان، تأکید می‌ورزد.

ریکس تیلرسن، وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا می گوید که این کشور همکاری‌هایش را در مبارزه با هراس افگنی در افغانستان، افزایش خواهد داد.

آقای تیلرسن می افزاید که واشنگتن و هم‌پیمانانش مبارزۀ جدی با داعش را تا شکست این گروه در تمامی بخش‌های جهان، ادامه خواهند داد.

وی که پس از نشست دو روزۀ وزیران خارجۀ اعضای ناتو در بروکسل سخن می زد، در این باره گفت: «ما در بارۀ چگونگی کارگیری بیشتر از برنامه عملیاتی مان برای نیرومند ساختن متحدان مان در برابر حمله های هراس افگنانه، به ویژه درباره تجدید تعهدات درازمدت ناتو در عراق و افغانستان و افزایش همکاری های مان پس از اعلام راهبرد آسیای جنوبی از سوی رییس جمهور، گفتگو کردیم.»

همزمان با این، آقای تیلرسن از اعضای ناتو به دلیل آنچه که وی تلاش آنها برای شکست داعش می داند، ستایش کرده است.

وی می گوید: «صبح امروز ما گفت‌وگوی سازنده‌یی با جانلیدزه، وزیر خارجۀ گرجستان نیز داشتیم. گرجستان کمک زیادی به تلاش‌های مشترک‌ مان در افغانستان داشته‌است. در حقیقت، آنان بزرگ ترین سرانه هرکشوری کمک‌کننده استند و ما به‌سختی از آرزوی گرجستان برای تبدیل‌شدن به یک عضو ناتو، پشتیبانی می‌کنیم.»

این در حالی‌ است که ینس ستولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی «ناتو»، در نشست وزیران خارجۀ کشورهای عضو این سازمان می‌گوید که شراکت ناتو با افغانستان بسیار برجسته‌است و نیروهای ناتو دوشادوش نیروهای دولتی افغانستان، در تلاش آوردن صلح به این کشور استند.

وی می افزاید: «من فکر می کنم که شما باید بدانید که ناتو نقش بسیار مهمی دارد، در برخی از کشورها حضور ما بسیار بزرگ است؛ به گونه مثال در افغانستان.»

 ماموریت حمایت قاطع همواره گفته است که داعشیان در بخش های جنوبی ننگرهار و بخش هایی از ولایت کنر حضور دارند. امریکا هشت ماه پیش بزرگترین بم را در ولسوالی اچین ننگرهار در برابر این گروه به کار برد.

جهان

تأکید امریکا بر توانمندی‌سازی ناتو در برابر هراس‌افگنی

ریکس تیلرسن، وزیرخارجۀ ایالات متحده امریکا بر توانمند‌ سازی هرچه بیشتر ناتو در برابر هراس‌افگنی و پیش‌برد بهتر مأموریت این پیمان در افغانستان، تأکید می‌ورزد.

تصویر بندانگشتی

ریکس تیلرسن، وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا می گوید که این کشور همکاری‌هایش را در مبارزه با هراس افگنی در افغانستان، افزایش خواهد داد.

آقای تیلرسن می افزاید که واشنگتن و هم‌پیمانانش مبارزۀ جدی با داعش را تا شکست این گروه در تمامی بخش‌های جهان، ادامه خواهند داد.

وی که پس از نشست دو روزۀ وزیران خارجۀ اعضای ناتو در بروکسل سخن می زد، در این باره گفت: «ما در بارۀ چگونگی کارگیری بیشتر از برنامه عملیاتی مان برای نیرومند ساختن متحدان مان در برابر حمله های هراس افگنانه، به ویژه درباره تجدید تعهدات درازمدت ناتو در عراق و افغانستان و افزایش همکاری های مان پس از اعلام راهبرد آسیای جنوبی از سوی رییس جمهور، گفتگو کردیم.»

همزمان با این، آقای تیلرسن از اعضای ناتو به دلیل آنچه که وی تلاش آنها برای شکست داعش می داند، ستایش کرده است.

وی می گوید: «صبح امروز ما گفت‌وگوی سازنده‌یی با جانلیدزه، وزیر خارجۀ گرجستان نیز داشتیم. گرجستان کمک زیادی به تلاش‌های مشترک‌ مان در افغانستان داشته‌است. در حقیقت، آنان بزرگ ترین سرانه هرکشوری کمک‌کننده استند و ما به‌سختی از آرزوی گرجستان برای تبدیل‌شدن به یک عضو ناتو، پشتیبانی می‌کنیم.»

این در حالی‌ است که ینس ستولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی «ناتو»، در نشست وزیران خارجۀ کشورهای عضو این سازمان می‌گوید که شراکت ناتو با افغانستان بسیار برجسته‌است و نیروهای ناتو دوشادوش نیروهای دولتی افغانستان، در تلاش آوردن صلح به این کشور استند.

وی می افزاید: «من فکر می کنم که شما باید بدانید که ناتو نقش بسیار مهمی دارد، در برخی از کشورها حضور ما بسیار بزرگ است؛ به گونه مثال در افغانستان.»

 ماموریت حمایت قاطع همواره گفته است که داعشیان در بخش های جنوبی ننگرهار و بخش هایی از ولایت کنر حضور دارند. امریکا هشت ماه پیش بزرگترین بم را در ولسوالی اچین ننگرهار در برابر این گروه به کار برد.

هم‌رسانی کنید