تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

ترمپ از پاکستان می‏‎خواهد برای امنیت منطقه بیشتر کار کند

همزمان با این ،معین وزارت خارجه پاکستان پس از دیدار با یک هیئت بلند پایه امریکایی در پاکستان، از توافق اسلام آباد و واشنگتن در بارۀ از سرگیری گفت وگوها برای بهبود روابط دوجانبه و نیز حل بحران افغانستان خبر می دهد.

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا، از پاکستان می‎خواهد که برای امنیت منطقه باید بیشتر کار کند.

رییس جمهور امریکا در واکنش به رهایی یک خانوادۀ امریکایی- کانادایی از چنگ شبکۀ حقانی در پاکستانی، تأکید دارد که این نشان دهندۀ احترام پاکستان به خواست ایالات متحده مبنی بر تأمین امنیت منطقه است.

این خانوادۀ امریکایی-کانادایی که در سال ۲۰۱۲ از افغانستان ربوده شده بودند، روز چهار شنبه در یک عملیات ارتش پاکستان در این کشور، آزاد شد.

ترمپ در این باره می‏گوید: «همکاری حکومت پاکستان نشانۀ آن است که این کشور به این خواست امریکا که پاکستان باید برای امنیت منطقه بیشتر کار کند، احترام می گذارد.»

در همین حال، پنتاگون یک بار دیگر تأکید می ورزد که ارتش پاکستان با گروه های هراس افگن، از جمله شبکه حقانی پیوند دارد.

دانا وایت، سخن‎گوی وزارت دفاع امریکا گفت: «بلی! ما تأیید می کنیم که هنوز هم شبکه حقانی با عناصری از نیروهای پاکستان، روابط نزدیک دارند.»

جنرال کنیت مکینزی، مدیر ستاد مشترک پنتاگون نیز افزود: «یکی از بخش های مهم راهبرد تازه، رویکرد منطقه یی آن است که وزیر دفاع در بارۀ آن به تکرار سخن گفته است.»

اما، نفیس ذکریا، سخن‏گوی وزارت خارجه پاکستان می‎گوید که اگر ایالات متحده اطلاعات استخباراتی در اختیار پاکستان قرار دهد، این کشور آماده است که در برابر هراس افگنان اقدام کند.

ذکریا اظهار داشت: «اگر اطلاعات استخباراتی بیشتر از سوی ایالات متحده در بارۀ هراس افگنان در اختیار ما قرار داده شوند، ما در برابر آنان اقدام خواهیم کرد.»

با این همه، وزارت خارجه  ایالات متحده تأکید می ورزد که روابط چالش برانگیز امریکا و پاکستان، به این زودی ها تغییر نخواهد کرد.

هیتر ناورت، سخن‎گوی وزارت امور خارجه امریکا تصریح کرد: «ما مراحلی را داشته ایم که روابط مان با پاکستان چالش هایی داشته است. این روابط یک شبه تغییر نمی کند، اما این گامی به سوی راه درست است.»

درهمین حال، یک هیئت بلند پایۀ امریکایی به رهبری  لیزا کورتیس، رییس ارشد امور آسیای مرکزی و جنوبی شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا، برای بهبود روابط این کشور با پاکستان از اسلام آباد دیدار کرد.

معین وزارت خارجه پاکستان پس از دیدار با این هیئت اعلام کرد که  اسلام آباد و واشنگتن برای از سرگیری  گفت وگوهای دوجانبه در بارۀ جنگ افغانستان، به توافق رسیده اند.

جهان

ترمپ از پاکستان می‏‎خواهد برای امنیت منطقه بیشتر کار کند

همزمان با این ،معین وزارت خارجه پاکستان پس از دیدار با یک هیئت بلند پایه امریکایی در پاکستان، از توافق اسلام آباد و واشنگتن در بارۀ از سرگیری گفت وگوها برای بهبود روابط دوجانبه و نیز حل بحران افغانستان خبر می دهد.

Thumbnail

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا، از پاکستان می‎خواهد که برای امنیت منطقه باید بیشتر کار کند.

رییس جمهور امریکا در واکنش به رهایی یک خانوادۀ امریکایی- کانادایی از چنگ شبکۀ حقانی در پاکستانی، تأکید دارد که این نشان دهندۀ احترام پاکستان به خواست ایالات متحده مبنی بر تأمین امنیت منطقه است.

این خانوادۀ امریکایی-کانادایی که در سال ۲۰۱۲ از افغانستان ربوده شده بودند، روز چهار شنبه در یک عملیات ارتش پاکستان در این کشور، آزاد شد.

ترمپ در این باره می‏گوید: «همکاری حکومت پاکستان نشانۀ آن است که این کشور به این خواست امریکا که پاکستان باید برای امنیت منطقه بیشتر کار کند، احترام می گذارد.»

در همین حال، پنتاگون یک بار دیگر تأکید می ورزد که ارتش پاکستان با گروه های هراس افگن، از جمله شبکه حقانی پیوند دارد.

دانا وایت، سخن‎گوی وزارت دفاع امریکا گفت: «بلی! ما تأیید می کنیم که هنوز هم شبکه حقانی با عناصری از نیروهای پاکستان، روابط نزدیک دارند.»

جنرال کنیت مکینزی، مدیر ستاد مشترک پنتاگون نیز افزود: «یکی از بخش های مهم راهبرد تازه، رویکرد منطقه یی آن است که وزیر دفاع در بارۀ آن به تکرار سخن گفته است.»

اما، نفیس ذکریا، سخن‏گوی وزارت خارجه پاکستان می‎گوید که اگر ایالات متحده اطلاعات استخباراتی در اختیار پاکستان قرار دهد، این کشور آماده است که در برابر هراس افگنان اقدام کند.

ذکریا اظهار داشت: «اگر اطلاعات استخباراتی بیشتر از سوی ایالات متحده در بارۀ هراس افگنان در اختیار ما قرار داده شوند، ما در برابر آنان اقدام خواهیم کرد.»

با این همه، وزارت خارجه  ایالات متحده تأکید می ورزد که روابط چالش برانگیز امریکا و پاکستان، به این زودی ها تغییر نخواهد کرد.

هیتر ناورت، سخن‎گوی وزارت امور خارجه امریکا تصریح کرد: «ما مراحلی را داشته ایم که روابط مان با پاکستان چالش هایی داشته است. این روابط یک شبه تغییر نمی کند، اما این گامی به سوی راه درست است.»

درهمین حال، یک هیئت بلند پایۀ امریکایی به رهبری  لیزا کورتیس، رییس ارشد امور آسیای مرکزی و جنوبی شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا، برای بهبود روابط این کشور با پاکستان از اسلام آباد دیدار کرد.

معین وزارت خارجه پاکستان پس از دیدار با این هیئت اعلام کرد که  اسلام آباد و واشنگتن برای از سرگیری  گفت وگوهای دوجانبه در بارۀ جنگ افغانستان، به توافق رسیده اند.

هم‌رسانی کنید