تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

تعهد چین و امریکا برای همکاری در آوردن صلح در افغانستان

ایالات متحده و چین، پیش از این هم بر حل صلح آمیز مسأله افغانستان تأکید ورزیده اند؛ اما ظاهرأ نشست چهارجانبۀ اخیر میان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین که در عمان برگزار شد، چندان نتیجه بخش نبوده است.

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، در سفرش به بیجنگ گفت که چین و ایالات متحده برای آوردن صلح به افغانستان، یکجا کار خواهند کرد.

آقای ترمپ همچنان گفت که هراس افگنی، تهدیدی در برابر تمامی جهانیان است و واشنگتن و بیجنگ، برای نابودسازی این پدیده، همکاری می کنند.

در همین حال، شی جین پینگ، رییس جمهور چین هم که متحد منطقه یی پاکستان به شمار می رود بر همکاری ها با ایالات متحده در بارۀ افغانستان و مسایل منطقه یی تأکید می ورزد.

وی می گوید: «ما توافق کردیم که همکاری های مان را در بخش هایی مانند اقتصاد و تجارت، روابط مردم با مردم و نیز همکاری ها در بارۀ کوریای شمالی، افغانستان و مسایل منطقه یی و جهانی، گسترش بدهیم.»

این در حالی است که ایالات متحده، پیش از این گفته بود که برای صلح و بازسازی در افغانستان، همکاری ها را با هند، افزایش می دهد.

اکنون دونالد ترمپ، از همکاری با چین برای ایجاد صلح در افغانستان و نیز برای نابود سازی هراس افگنی، تاکید می ورزد.

ترمپ می افزاید: «رییس جمهور شی و ما متعهد استیم که برای یک آیندۀ صلح آمیز در افغانستان، کار کنیم. هراس افگنان تمامی بشریت را تهدید می کنند و ما، به هراس افگنی تندروانه اسلامی، پایان خواهیم داد.»

هند و چین در حالی به همکاری با ایالات متحده برای صلح در افغانستان توافق کرده اند که پاکستان، با راهبرد تازۀ واشنگتن در افغانستان، مخالف است و آن را به سود منطقه نمی داند.

جهان

تعهد چین و امریکا برای همکاری در آوردن صلح در افغانستان

ایالات متحده و چین، پیش از این هم بر حل صلح آمیز مسأله افغانستان تأکید ورزیده اند؛ اما ظاهرأ نشست چهارجانبۀ اخیر میان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین که در عمان برگزار شد، چندان نتیجه بخش نبوده است.

تصویر بندانگشتی

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، در سفرش به بیجنگ گفت که چین و ایالات متحده برای آوردن صلح به افغانستان، یکجا کار خواهند کرد.

آقای ترمپ همچنان گفت که هراس افگنی، تهدیدی در برابر تمامی جهانیان است و واشنگتن و بیجنگ، برای نابودسازی این پدیده، همکاری می کنند.

در همین حال، شی جین پینگ، رییس جمهور چین هم که متحد منطقه یی پاکستان به شمار می رود بر همکاری ها با ایالات متحده در بارۀ افغانستان و مسایل منطقه یی تأکید می ورزد.

وی می گوید: «ما توافق کردیم که همکاری های مان را در بخش هایی مانند اقتصاد و تجارت، روابط مردم با مردم و نیز همکاری ها در بارۀ کوریای شمالی، افغانستان و مسایل منطقه یی و جهانی، گسترش بدهیم.»

این در حالی است که ایالات متحده، پیش از این گفته بود که برای صلح و بازسازی در افغانستان، همکاری ها را با هند، افزایش می دهد.

اکنون دونالد ترمپ، از همکاری با چین برای ایجاد صلح در افغانستان و نیز برای نابود سازی هراس افگنی، تاکید می ورزد.

ترمپ می افزاید: «رییس جمهور شی و ما متعهد استیم که برای یک آیندۀ صلح آمیز در افغانستان، کار کنیم. هراس افگنان تمامی بشریت را تهدید می کنند و ما، به هراس افگنی تندروانه اسلامی، پایان خواهیم داد.»

هند و چین در حالی به همکاری با ایالات متحده برای صلح در افغانستان توافق کرده اند که پاکستان، با راهبرد تازۀ واشنگتن در افغانستان، مخالف است و آن را به سود منطقه نمی داند.

هم‌رسانی کنید