تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

حزب ملی مسلم لیگ از شرکت در انتخابات پاکستان منع شد

دو هفته پیش کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده بود که قرار است حزب ملی مسلم لیگ که از سوی حافظ سعید، بنیان گذار لشکرطیبه حمایت می‎شود، از شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور منع شود.

کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده است که حزب نو تاسیس ملی مسلم لیگ، نمی تواند در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کند.

این کمیسیون می‎گوید که حافظ سعید، پشتیبان اصلی این حزب، وابسته به گروۀ ممنوع اعلام شدۀ لشکر طیبه است- گروهی که به حمله های هراس افگنانه در هند و برخی از بخش‎های دیگر، متهم است.

حزب ملی مسلم لیگ از سوی سیف الله خالد، یکی از افراد نزدیک به حافظ سعید ایجاد شده است.

حافظ سعید، طراح حمله های سال دوهزار و هشت میلادی در شهر ممبی هند به شمار می رود و ایالات متحده، برای بازداشت یا کشتن او ده میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

او اکنون در شهر لاهور در حبس خانگی به سر می برد.

جهان

حزب ملی مسلم لیگ از شرکت در انتخابات پاکستان منع شد

دو هفته پیش کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده بود که قرار است حزب ملی مسلم لیگ که از سوی حافظ سعید، بنیان گذار لشکرطیبه حمایت می‎شود، از شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور منع شود.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده است که حزب نو تاسیس ملی مسلم لیگ، نمی تواند در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کند.

این کمیسیون می‎گوید که حافظ سعید، پشتیبان اصلی این حزب، وابسته به گروۀ ممنوع اعلام شدۀ لشکر طیبه است- گروهی که به حمله های هراس افگنانه در هند و برخی از بخش‎های دیگر، متهم است.

حزب ملی مسلم لیگ از سوی سیف الله خالد، یکی از افراد نزدیک به حافظ سعید ایجاد شده است.

حافظ سعید، طراح حمله های سال دوهزار و هشت میلادی در شهر ممبی هند به شمار می رود و ایالات متحده، برای بازداشت یا کشتن او ده میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

او اکنون در شهر لاهور در حبس خانگی به سر می برد.

هم‌رسانی کنید