تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

حکومت عراق کشف ۲۰۰ گور دسته‌جمعی در این کشور را تأیید کرد

روزگذشته، سازمان ملل متحد در گزارشی گفت که بیش از ۲۰۰گور دسته‌جمعی را در بخش‌های شهر موصل عراق کشف کرده‌اند.

پس از آن‌که سازمان ملل در گزارشی، از کشف ۲۰۰ گور دسته‌جمعی در بخش‌های شمالی عراق در شهر موصل خبر داد، حکومت عراق نیز موجودیت این گورها را تأیید کرد.

مقام‌های حکومت عراق، می پذیرند که این گورهای دسته‌جمعی در بخش‌های استند که پیش از این آن‌ بخش‌ها زیر ادارۀ داعش بودند.

دهایا کریم، یکی از مقام‌های حکومت عراق در این باره گفت: «گزارشی که در آن کشف دوصد گور دسته‌جمعی در بخش‌های زیر ادارۀ داعش ذکر شده بود، واقعی استند. ما این شمار را در دفتر مان داریم، شمار گورهای دسته‌جمعی افزایش یافته اند؛ دو روز پیش نیروهای امنیتی مان از گورهای دسته‌جمعی در منطقۀ صلاح الدین آگاه شدند، از همین رو من می‌‎گویم که گورهای دسته‌جمعی افزایش یافته است. این یک شمار بزرگ است.»

شهر موصل عراق، یکی از شهرهایی است که در ادارۀ گروه داعش بود؛ از همین تاهنوز هم هزاران جسد در زیر آوارها در این شهر وجود دارند.

دهایا کریم افزود: «ما از جامعه جهانی، سازمان‌های جهانی، سازمان ملل متحد و صلیب سرخ می‌خواهیم که برای رفع چالش در بارۀ گورهای دسته‌جمعی کمک پشتیبانی مالی فنی و تجیهزاتی کنند.»

بررسی‌های سازمان ملل متحد، نشان می‌دهند که در سه سال گذشته در بخش‌های شمالی عراق که زیر ادارۀ داعش بودند، ۲۰۰ گور دسته‌جمعی وجود دارند. تخمین زده می‌شود که در آن گورها از شش هزار تا دوازده هزاز جسد وجود داشته باشند.

جهان

حکومت عراق کشف ۲۰۰ گور دسته‌جمعی در این کشور را تأیید کرد

روزگذشته، سازمان ملل متحد در گزارشی گفت که بیش از ۲۰۰گور دسته‌جمعی را در بخش‌های شهر موصل عراق کشف کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

پس از آن‌که سازمان ملل در گزارشی، از کشف ۲۰۰ گور دسته‌جمعی در بخش‌های شمالی عراق در شهر موصل خبر داد، حکومت عراق نیز موجودیت این گورها را تأیید کرد.

مقام‌های حکومت عراق، می پذیرند که این گورهای دسته‌جمعی در بخش‌های استند که پیش از این آن‌ بخش‌ها زیر ادارۀ داعش بودند.

دهایا کریم، یکی از مقام‌های حکومت عراق در این باره گفت: «گزارشی که در آن کشف دوصد گور دسته‌جمعی در بخش‌های زیر ادارۀ داعش ذکر شده بود، واقعی استند. ما این شمار را در دفتر مان داریم، شمار گورهای دسته‌جمعی افزایش یافته اند؛ دو روز پیش نیروهای امنیتی مان از گورهای دسته‌جمعی در منطقۀ صلاح الدین آگاه شدند، از همین رو من می‌‎گویم که گورهای دسته‌جمعی افزایش یافته است. این یک شمار بزرگ است.»

شهر موصل عراق، یکی از شهرهایی است که در ادارۀ گروه داعش بود؛ از همین تاهنوز هم هزاران جسد در زیر آوارها در این شهر وجود دارند.

دهایا کریم افزود: «ما از جامعه جهانی، سازمان‌های جهانی، سازمان ملل متحد و صلیب سرخ می‌خواهیم که برای رفع چالش در بارۀ گورهای دسته‌جمعی کمک پشتیبانی مالی فنی و تجیهزاتی کنند.»

بررسی‌های سازمان ملل متحد، نشان می‌دهند که در سه سال گذشته در بخش‌های شمالی عراق که زیر ادارۀ داعش بودند، ۲۰۰ گور دسته‌جمعی وجود دارند. تخمین زده می‌شود که در آن گورها از شش هزار تا دوازده هزاز جسد وجود داشته باشند.

هم‌رسانی کنید