تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

دانلد ترمپ و کیم‌جونگ اون یک سند «تاریخی» را امضا کردند

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده و کیم‌جونگ اون، رهبر کوریای شمالی پس‌از دیدار چندین‌ساعتۀ‌شان در سنگاپور، به‌گفتۀ ترمپ آمده‌اند تا یک سند مهم را امضا کنند.

ترمپ می‌گوید که دو طرف، یک‌دیگر را به‌خوبی شناخته‌اند و گذشته را کنار می‌گذارند.

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در این باره گفت: «ما یک سند مهم را امضا می‌کنیم. یک سند جامع. ما باهم روابط خوبی داشتیم.»

گفته می‌شود سندی‌که دو طرف امضا کردند، دربارۀ خلع سلاح هسته‌یی کوریای شمالی است؛ زیرا ترمپ گفت که این روند بسیار زود آغاز خواهد شد.

رهبر کوریای شمالی هم می‌گوید که دورۀ تازه‌یی آغاز می‌شود.

کیم‌جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، نیز در این باره می‌گوید: «ما امروز یک دیدار تاریخی داشتیم و تصمیم گرفتیم که گذشته را رها کنیم. جهان گواه یک تغییر خواهد بود. می‌خواهم از رییس‌جمهور ترمپ که این دیدار را ممکن ساخت، سپاس‌گزاری کنم.»

هرچند دوطرف دربارۀ موضوع سندی‌که امضا کردند، چیزی نگفته‌اند؛ اما به‌گفتۀ برخی‌از تحلیلگران، این سند موضوع خلع سلاح هسته‌یی و مسایل دیگری مانند حقوق بشر را دربرمی‌گیرد.

جهان

دانلد ترمپ و کیم‌جونگ اون یک سند «تاریخی» را امضا کردند

رییس‌جمهور ایالات متحده تأکید می‌ورزد که با رهبر کوریای شمالی شناخت خوبی پیدا کرده‌است و پس‌ازاین، روابط واشنگتن با شبه‌جزیرۀ کوریا، متفاوت خواهد بود.

Thumbnail

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده و کیم‌جونگ اون، رهبر کوریای شمالی پس‌از دیدار چندین‌ساعتۀ‌شان در سنگاپور، به‌گفتۀ ترمپ آمده‌اند تا یک سند مهم را امضا کنند.

ترمپ می‌گوید که دو طرف، یک‌دیگر را به‌خوبی شناخته‌اند و گذشته را کنار می‌گذارند.

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در این باره گفت: «ما یک سند مهم را امضا می‌کنیم. یک سند جامع. ما باهم روابط خوبی داشتیم.»

گفته می‌شود سندی‌که دو طرف امضا کردند، دربارۀ خلع سلاح هسته‌یی کوریای شمالی است؛ زیرا ترمپ گفت که این روند بسیار زود آغاز خواهد شد.

رهبر کوریای شمالی هم می‌گوید که دورۀ تازه‌یی آغاز می‌شود.

کیم‌جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، نیز در این باره می‌گوید: «ما امروز یک دیدار تاریخی داشتیم و تصمیم گرفتیم که گذشته را رها کنیم. جهان گواه یک تغییر خواهد بود. می‌خواهم از رییس‌جمهور ترمپ که این دیدار را ممکن ساخت، سپاس‌گزاری کنم.»

هرچند دوطرف دربارۀ موضوع سندی‌که امضا کردند، چیزی نگفته‌اند؛ اما به‌گفتۀ برخی‌از تحلیلگران، این سند موضوع خلع سلاح هسته‌یی و مسایل دیگری مانند حقوق بشر را دربرمی‌گیرد.

هم‌رسانی کنید