تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

روند درج پاکستان در فهرست حامیان مالی هراس‎افگنی به تعویق افتاد

خواجه آصف، وزیر امور خارجۀ پاکستان اما پس ‌از نسشت پاریس به روز سه‌شنبه، گفت که هیچ ‌توافقی برای افزوده ‌نشدن پاکستان به این فهرست، بدست نیامده است.

پس از نشست این هفتۀ سازمان ناظر جهانی ضد پول شویی با مقام های پاکستان در پاریس، این سازمان تصمیم گرفته است تا به پاکستان از بهر کنجانیده نشدن نامش در فهرست کشورهای پشتیبان مالی هراس افگنی، مهلت سه ماهه بدهد.

هرچند انگیزۀ این‌کار به‌گونۀ دقیق روشن نیست، اما گفته می‌شود که تلاش‌های پاکستان و کشورهای هم‌دستش در مخالفت با گنجانیدن نام پاکستان در این فهرست و محدودساختن فعالیت‌های سازمان‌های خیریه وابسته به حافظ سعید، از سوی حکومت پاکستان، سبب این‌کار شده اند.

همزمان با این، پاکستان که در هفته‌های اخیر سخت کوشیده ‌است تا از قرار گرفتن در فهرست پشتیبانان مالی هراس‌افگنی جلوگیری کند، مفتاح اسماعیل، مشاور ویژۀ نخست‌وزیر در امور مالی را برای لابی گری پروندۀ این کشور، به پاریس فرستاده ‌است.

خواجه آصف، وزیر امور خارجۀ پاکستان اما پس ‌از نسشت پاریس به روز سه‌شنبه، گفت که هیچ ‌توافقی برای افزوده ‌نشدن پاکستان به این فهرست، بدست نیامده است.

ایالات متحدۀ امریکا، سه ‌هفته پیش طرح گنجانیدن نام پاکستان را در فهرست کشورهای پشتیبان مالی هراس‌افگنان، پیشنهاد کرد و به‌گفتۀ وزارت خارجۀ این کشور، بریتانیا، فرانسه و هند نیز از این طرح پشتیبانی می‌کنند.

جهان

روند درج پاکستان در فهرست حامیان مالی هراس‎افگنی به تعویق افتاد

خواجه آصف، وزیر امور خارجۀ پاکستان اما پس ‌از نسشت پاریس به روز سه‌شنبه، گفت که هیچ ‌توافقی برای افزوده ‌نشدن پاکستان به این فهرست، بدست نیامده است.

Thumbnail

پس از نشست این هفتۀ سازمان ناظر جهانی ضد پول شویی با مقام های پاکستان در پاریس، این سازمان تصمیم گرفته است تا به پاکستان از بهر کنجانیده نشدن نامش در فهرست کشورهای پشتیبان مالی هراس افگنی، مهلت سه ماهه بدهد.

هرچند انگیزۀ این‌کار به‌گونۀ دقیق روشن نیست، اما گفته می‌شود که تلاش‌های پاکستان و کشورهای هم‌دستش در مخالفت با گنجانیدن نام پاکستان در این فهرست و محدودساختن فعالیت‌های سازمان‌های خیریه وابسته به حافظ سعید، از سوی حکومت پاکستان، سبب این‌کار شده اند.

همزمان با این، پاکستان که در هفته‌های اخیر سخت کوشیده ‌است تا از قرار گرفتن در فهرست پشتیبانان مالی هراس‌افگنی جلوگیری کند، مفتاح اسماعیل، مشاور ویژۀ نخست‌وزیر در امور مالی را برای لابی گری پروندۀ این کشور، به پاریس فرستاده ‌است.

خواجه آصف، وزیر امور خارجۀ پاکستان اما پس ‌از نسشت پاریس به روز سه‌شنبه، گفت که هیچ ‌توافقی برای افزوده ‌نشدن پاکستان به این فهرست، بدست نیامده است.

ایالات متحدۀ امریکا، سه ‌هفته پیش طرح گنجانیدن نام پاکستان را در فهرست کشورهای پشتیبان مالی هراس‌افگنان، پیشنهاد کرد و به‌گفتۀ وزارت خارجۀ این کشور، بریتانیا، فرانسه و هند نیز از این طرح پشتیبانی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید