تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

روند پناه بردن آواره‌گان مسلمان روهینگیا به بنگلادیش ادامه دارد

مسلمانان روهینگیا، هنوز هم در خانه های شان آرامش نیافته اند و از همین رو، به بنگلادیش پناه می‌برند.

هر روز، صدها تن با پذیرفتن دشواری ها و خطرهای بسیار، خودشان را به بنگلادیش می رسانند تا از خشونت ها در امان باشند.

سازمان ملل متحد می گوید که شمار این پناه جویان در روزهای اخیر کاهش یافته است؛ اما آینده روشن نیست.

فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناه جویان گفت: «روند آمدن پناه جویان کاهش یافته است. هرچند سازمان های دولتی بنگلادیش گزارش می دهند که هنوز هم بی جا شده گان بسیاری در داخل میانمار استند که شاید بخواهند به بنگلادیش بروند. از همین رو نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه خواهد شد.»

این مقام سازمان ملل می گوید که پناه جویان روهینگیا با دشواری های بزرگی رو به رو استند.

فلیپو گراندی افزود: «کمبود خدمات صحی و بهداشتی و شمار زیادی پناه جویان این تصور را به شما می دهند که اگر بیماری های واگیر پخش شوند چه فاجعه یی خواهد بود.»

در همین حال، رجب اکداغ، معاون نخست وزیر ترکیه با آوارگان روهینگیا در بنگلادیش دیدار کرد.

وی اظهار داشت: «تمامی کشورهای جهان! لطفأ چشم ها و گوش های تان را نبندید. اینجا گواه فاجعه است، مردم نا امید استند. باید با این وضع مبارزه کنیم و به این مردم، حق شان را بدهیم.»

در یک ماه اخیر بیش از چهارصد و سی هزار تن از مسلمانان روهینگا از روستاهای شان در میانمار آواره شده اند؛ اما تا کنون کمک های اندکی به این پناه جویان رسیده اند.

جهان

روند پناه بردن آواره‌گان مسلمان روهینگیا به بنگلادیش ادامه دارد

هرچند سازمان ملل متحد می‎گوید که شمار این پناه جویان در روزهای اخیر کاهش یافته است؛ اما مقام های بنگلادیشی می گویند که هنوز هم هزاران تن دیگر در انتظار ورود به این کشور استند.

Thumbnail

مسلمانان روهینگیا، هنوز هم در خانه های شان آرامش نیافته اند و از همین رو، به بنگلادیش پناه می‌برند.

هر روز، صدها تن با پذیرفتن دشواری ها و خطرهای بسیار، خودشان را به بنگلادیش می رسانند تا از خشونت ها در امان باشند.

سازمان ملل متحد می گوید که شمار این پناه جویان در روزهای اخیر کاهش یافته است؛ اما آینده روشن نیست.

فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناه جویان گفت: «روند آمدن پناه جویان کاهش یافته است. هرچند سازمان های دولتی بنگلادیش گزارش می دهند که هنوز هم بی جا شده گان بسیاری در داخل میانمار استند که شاید بخواهند به بنگلادیش بروند. از همین رو نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه خواهد شد.»

این مقام سازمان ملل می گوید که پناه جویان روهینگیا با دشواری های بزرگی رو به رو استند.

فلیپو گراندی افزود: «کمبود خدمات صحی و بهداشتی و شمار زیادی پناه جویان این تصور را به شما می دهند که اگر بیماری های واگیر پخش شوند چه فاجعه یی خواهد بود.»

در همین حال، رجب اکداغ، معاون نخست وزیر ترکیه با آوارگان روهینگیا در بنگلادیش دیدار کرد.

وی اظهار داشت: «تمامی کشورهای جهان! لطفأ چشم ها و گوش های تان را نبندید. اینجا گواه فاجعه است، مردم نا امید استند. باید با این وضع مبارزه کنیم و به این مردم، حق شان را بدهیم.»

در یک ماه اخیر بیش از چهارصد و سی هزار تن از مسلمانان روهینگا از روستاهای شان در میانمار آواره شده اند؛ اما تا کنون کمک های اندکی به این پناه جویان رسیده اند.

هم‌رسانی کنید