تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

رییس‏‎جمهور افریقای جنوبی از مقامش کنار رفت

دادگاه افریقای جنوبی در سال ۲۰۱۶ آقای زوما را به چندین مورد فساد اداری متهم ساخت. هرچند آقای زوما می گوید هیچ دلیل موجهی برای کنار رفتنش نیافته است، اما حزب حاکم از دو ماه به این سو وی را زیر فشار گرفته بود تا از سمتش کناره گیری کند.

جیکو زوما، رییس جمهور افریقایی جنوبی که از مدت ها به این طرف زیر فشار بود، از سمتش استعفا کرده است.

آقای زوما، استعفایش را عصر روز گذشته (چهارشنبه) در یک نطق تلویزیونی اعلام کرده است.

وی از چندین ماه به این سو، از سوی کنگرۀ ملی افریقا که حزب حاکم در افریقای جنوبی است، زیر فشار بود تا از مقامش کنار برود؛ اما او در برابر این خواست مقاومت می کرد.

این حزب، دیروز به گونۀ رسمی از آقای زوما خواست که از مقامش کنار برود.

جیکوب زومای ۷۵ساله، به فساد اداری متهم است و به همین دلیل، کنگرۀ ملی آفریقای جنوبی به وی تا پایان روز چهارشنبه فرصت داده بود تا از قدرت کناره گیری کند.

این کنگره همچنان هشدار داده بود که اگر آقای زوما به این خواست تمکین نکند، پنج شنبه، رأی عدم اعتماد به او را در دستور کار مجلس قرار خواهد داد.

جهان

رییس‏‎جمهور افریقای جنوبی از مقامش کنار رفت

دادگاه افریقای جنوبی در سال ۲۰۱۶ آقای زوما را به چندین مورد فساد اداری متهم ساخت. هرچند آقای زوما می گوید هیچ دلیل موجهی برای کنار رفتنش نیافته است، اما حزب حاکم از دو ماه به این سو وی را زیر فشار گرفته بود تا از سمتش کناره گیری کند.

Thumbnail

جیکو زوما، رییس جمهور افریقایی جنوبی که از مدت ها به این طرف زیر فشار بود، از سمتش استعفا کرده است.

آقای زوما، استعفایش را عصر روز گذشته (چهارشنبه) در یک نطق تلویزیونی اعلام کرده است.

وی از چندین ماه به این سو، از سوی کنگرۀ ملی افریقا که حزب حاکم در افریقای جنوبی است، زیر فشار بود تا از مقامش کنار برود؛ اما او در برابر این خواست مقاومت می کرد.

این حزب، دیروز به گونۀ رسمی از آقای زوما خواست که از مقامش کنار برود.

جیکوب زومای ۷۵ساله، به فساد اداری متهم است و به همین دلیل، کنگرۀ ملی آفریقای جنوبی به وی تا پایان روز چهارشنبه فرصت داده بود تا از قدرت کناره گیری کند.

این کنگره همچنان هشدار داده بود که اگر آقای زوما به این خواست تمکین نکند، پنج شنبه، رأی عدم اعتماد به او را در دستور کار مجلس قرار خواهد داد.

هم‌رسانی کنید