تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

مبارزۀ فیس‌بوک در برابر تبلیغات هراس‎افگنان با کاربرد ازهوش مصنوع

رسانۀ اجتماعی فیس‎بوک با راهکار تازه در تلاش توقف تبلیغات هراس‎افگنان پیش از دیدن آن توسط کاربران، است.

رسانۀ اجتماعی فیس‎بوک اعلام کرده است که تلاش می‎کند تا متون دارای محتویات هراس‎افگنانه را پیش از آن که توسط کاربران فیس‎بوک دیده شوند، پیدا کرده و از نشر آن جلوگیری کند.

در یک اعلامیۀ فیس‌‏بوک آمده است که تا حال این شرکت حساب‎های بسیاری از هراس‌افگنان را متوقف ساخته است.

اما این شرکت تأکید دارد که استفاده از تکنالوژی- به ویژه هوش مصنوعی امکان این را فراهم خواهد کرد تا متن‎هایی که مفکوره‎های هراس‎افگنان را برجسته می‎سازند، پیش از نشر حزف کند.

یکی از کارهایی که هوش مصنوعی انجام می‎دهد "مطابقت تصاویر" است تا دیده شود که آیا تصاویری که تازه در صفحۀ فیس‎بوک گذاشته شده است با تصاویری که پیش از آن از سوی فیس‎بوک به دلیل نشر محتویات نادرست، حذف شده است، مطابقت دارد یا خیر؟

 

جهان

مبارزۀ فیس‌بوک در برابر تبلیغات هراس‎افگنان با کاربرد ازهوش مصنوع

رسانۀ اجتماعی فیس‎بوک با راهکار تازه در تلاش توقف تبلیغات هراس‎افگنان پیش از دیدن آن توسط کاربران، است.

Thumbnail

رسانۀ اجتماعی فیس‎بوک اعلام کرده است که تلاش می‎کند تا متون دارای محتویات هراس‎افگنانه را پیش از آن که توسط کاربران فیس‎بوک دیده شوند، پیدا کرده و از نشر آن جلوگیری کند.

در یک اعلامیۀ فیس‌‏بوک آمده است که تا حال این شرکت حساب‎های بسیاری از هراس‌افگنان را متوقف ساخته است.

اما این شرکت تأکید دارد که استفاده از تکنالوژی- به ویژه هوش مصنوعی امکان این را فراهم خواهد کرد تا متن‎هایی که مفکوره‎های هراس‎افگنان را برجسته می‎سازند، پیش از نشر حزف کند.

یکی از کارهایی که هوش مصنوعی انجام می‎دهد "مطابقت تصاویر" است تا دیده شود که آیا تصاویری که تازه در صفحۀ فیس‎بوک گذاشته شده است با تصاویری که پیش از آن از سوی فیس‎بوک به دلیل نشر محتویات نادرست، حذف شده است، مطابقت دارد یا خیر؟

 

هم‌رسانی کنید