تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

مسیحیان موصل پس از شکست داعش برای بار نخست کریسمس را تجلیل کردند

مسیحیان شهر موصل برای نخستین بار پس از بیرون شدن داعش از این شهر، با رفتن در کلیسا، تحت تدابیر شدید امنیتی کریسمس را جشن گرفتند.

امروز، بیست و پنجم ماه دسمبر میلادی، روز کریسمس است. مسیحیان باور دارند که در این روز عیسا مسیح تولد شده است و به همین دلیل این روز را تجلیل می کنند.

مسیحیان شهر موصل عراق، برای نخستین بار پس از بیرون شدن داعش از این شهر، کریسمس را جشن می گیرند.

هزاران شهروند مسیحی در پی تسلط داعش بر شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق، در سال ۲۰۱۴ این شهر را ترک کردند.

این در حالی است که در فلسطین، بسیاری از مسیحیان به علت تصمیم دونالد ترمپ در بارۀ بیت المقدس، تجلیل از کریسمس را به برنامه های کوچک محدود ساخته اند و بسیاری از جشن ها را ملغا ساخته اند.

کریسمس امسال برای مسیحیان پاکستانی نیز با نگرانی همراه است؛ زیرا چند روز پیش یک کلیسیای مسیحیان پاکستانی در شهر کویته آماج حمله قرار گرفت.

جهان

مسیحیان موصل پس از شکست داعش برای بار نخست کریسمس را تجلیل کردند

مسیحیان شهر موصل برای نخستین بار پس از بیرون شدن داعش از این شهر، با رفتن در کلیسا، تحت تدابیر شدید امنیتی کریسمس را جشن گرفتند.

تصویر بندانگشتی

امروز، بیست و پنجم ماه دسمبر میلادی، روز کریسمس است. مسیحیان باور دارند که در این روز عیسا مسیح تولد شده است و به همین دلیل این روز را تجلیل می کنند.

مسیحیان شهر موصل عراق، برای نخستین بار پس از بیرون شدن داعش از این شهر، کریسمس را جشن می گیرند.

هزاران شهروند مسیحی در پی تسلط داعش بر شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق، در سال ۲۰۱۴ این شهر را ترک کردند.

این در حالی است که در فلسطین، بسیاری از مسیحیان به علت تصمیم دونالد ترمپ در بارۀ بیت المقدس، تجلیل از کریسمس را به برنامه های کوچک محدود ساخته اند و بسیاری از جشن ها را ملغا ساخته اند.

کریسمس امسال برای مسیحیان پاکستانی نیز با نگرانی همراه است؛ زیرا چند روز پیش یک کلیسیای مسیحیان پاکستانی در شهر کویته آماج حمله قرار گرفت.

هم‌رسانی کنید