تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

مولانا سمیع الحق، رهبر جمعیت علمای پاکستان کشته شد

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که داده اند که مولانا سمیع الحق، رهبر جمعیت علمای پاکستان کشته شده است.

جیونیوز پاکستان، گزارش داده است که مولانا سمیع الحق در حملۀ افراد مسلح در شهر راولپندی پاکستان نخست زخم برداشت و سپس کشته شده است.

مولانا سمع الحق که پدر معنوی طالبان گفته می‌شد، شام روز جمعه در نزدیکی یک پاسگاه پولیس در شهر راولپندی پاکستان از سوی افراد مسلح موتر سایکل سوار، آماج گلوله قرار گرفته است.

یک عضو جمعیت علمای پاکستان کشته شدن سمیع الحق را تأیید کرده است. بربنیاد گزارش‌ها یک محافظ وی نیز در این رویداد زخم برداشته است.

جهان

مولانا سمیع الحق، رهبر جمعیت علمای پاکستان کشته شد

مولانا سمیع الحق به پدر معنوی طالبان نیز شهرت داشت و از عمل‌کردهای طالبان در افغانستان پشتیبانی کرده بود.

تصویر بندانگشتی

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که داده اند که مولانا سمیع الحق، رهبر جمعیت علمای پاکستان کشته شده است.

جیونیوز پاکستان، گزارش داده است که مولانا سمیع الحق در حملۀ افراد مسلح در شهر راولپندی پاکستان نخست زخم برداشت و سپس کشته شده است.

مولانا سمع الحق که پدر معنوی طالبان گفته می‌شد، شام روز جمعه در نزدیکی یک پاسگاه پولیس در شهر راولپندی پاکستان از سوی افراد مسلح موتر سایکل سوار، آماج گلوله قرار گرفته است.

یک عضو جمعیت علمای پاکستان کشته شدن سمیع الحق را تأیید کرده است. بربنیاد گزارش‌ها یک محافظ وی نیز در این رویداد زخم برداشته است.

هم‌رسانی کنید