تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

مکرون: ایران مسؤول شلیک موشک بر عربستان است

ایمانویل مکرون که در یک سفر نامنتظره به عربستان رفته است، می گوید که ایران فعالیت های موشکی نیرومندی دارد و باید این موضوع بصورت جهانی مورد بحث قرار بگیرد.

رییس جمهور فرانسه می گوید موشکی که چند روز پیش از یمن به سوی پایتخت عربستان سعودی شلیک شد، یک موشک ایرانی بوده است.

به باور ایمانویل مکرون، حوثی های یمن با حمایت ایران این موشک را بر میدان هوایی ملک خالد در شهر ریاض پرتاب کرده اند.

رییس جمهور فرانسه پس از این حمله، به عربستان سعودی رفت. او پیش از رسیدن به عربستان در شهر دوبی گفت: «موشکی که از یمن پرتاب شده بود و از سوی عربستان سعودی رهگیری شد، یک موشک ایرانی است و این، توانایی فعالیت های موشکی آنان را نشان می دهد.»

با این همه، رییس جمهور فرانسه بر گفتگو با ایران بر سر برنامه های موشکی اش و نیز بر حفظ توافقنامۀ هسته یی این کشور با غرب تأکید می ورزد.

وی می افزاید: «ما نیاز داریم که توافق هسته یی با ایران را حفظ کنیم؛ زیرا اگر از این توافق دور شویم این کار، بی درنگ به جنگ و یا بیرون شدن اوضاع از اداره خواهد انجامید و به ناچار، وضع مانند کوریای شمالی خواهد شد که نمی توانم آن را بپذیریم.»

این در حالی است که پیش از این ریاض نیز ایران را در پرتاب این موشک مقصر دانست و گفت که این کار ایران جنگ در برابر عربستان سعودی است.

جهان

مکرون: ایران مسؤول شلیک موشک بر عربستان است

ایمانویل مکرون که در یک سفر نامنتظره به عربستان رفته است، می گوید که ایران فعالیت های موشکی نیرومندی دارد و باید این موضوع بصورت جهانی مورد بحث قرار بگیرد.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور فرانسه می گوید موشکی که چند روز پیش از یمن به سوی پایتخت عربستان سعودی شلیک شد، یک موشک ایرانی بوده است.

به باور ایمانویل مکرون، حوثی های یمن با حمایت ایران این موشک را بر میدان هوایی ملک خالد در شهر ریاض پرتاب کرده اند.

رییس جمهور فرانسه پس از این حمله، به عربستان سعودی رفت. او پیش از رسیدن به عربستان در شهر دوبی گفت: «موشکی که از یمن پرتاب شده بود و از سوی عربستان سعودی رهگیری شد، یک موشک ایرانی است و این، توانایی فعالیت های موشکی آنان را نشان می دهد.»

با این همه، رییس جمهور فرانسه بر گفتگو با ایران بر سر برنامه های موشکی اش و نیز بر حفظ توافقنامۀ هسته یی این کشور با غرب تأکید می ورزد.

وی می افزاید: «ما نیاز داریم که توافق هسته یی با ایران را حفظ کنیم؛ زیرا اگر از این توافق دور شویم این کار، بی درنگ به جنگ و یا بیرون شدن اوضاع از اداره خواهد انجامید و به ناچار، وضع مانند کوریای شمالی خواهد شد که نمی توانم آن را بپذیریم.»

این در حالی است که پیش از این ریاض نیز ایران را در پرتاب این موشک مقصر دانست و گفت که این کار ایران جنگ در برابر عربستان سعودی است.

هم‌رسانی کنید