تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

نخست وزیران پیشین پاکستان به دادگاهی در لاهور احضار شدند

نواز شریف و شاهد خاقان عباسی نخست وزیران پیشین پاکستان و یک خبرنگار برای پاسخ گویی به پروندۀ خیانت شان، به دادگاهی در لاهور احضار شدند. 
 
نواز شریف در مصاحبۀ با روزنامۀ دان، سازمان‎های امنیتی کشورش به چشم پوشی در برابر رویداد بمبی، متهم ساخته بود. 
 
شاهد خاقان عباسی آن وقت به دلیل اجازه دادن به چنین مصاحبۀ و «سرل المیدا» خبرنگار، به دلیل انجام این مصاحبه نیز، به خیانت متهم شده‌اند. 
 
درحملۀ هراس افگنانه بمبی که در ماه نومبر سال ۲۰۰۸ میلادی رخ داد، ۱۵۰ تن کشته شده بودند.

هند، سازمان استخباراتی پاکستان را در این باره مقصر دانست، اما اسلام آباد این اتهام را رد کرده بود.

جهان

نخست وزیران پیشین پاکستان به دادگاهی در لاهور احضار شدند

نوازشریف نخست وزیر پاکستان به دلیل انجام یک مصاحبۀ جنجالی با روزنامه «داون»، به خیات متهم شده‌است. 

Thumbnail

نواز شریف و شاهد خاقان عباسی نخست وزیران پیشین پاکستان و یک خبرنگار برای پاسخ گویی به پروندۀ خیانت شان، به دادگاهی در لاهور احضار شدند. 
 
نواز شریف در مصاحبۀ با روزنامۀ دان، سازمان‎های امنیتی کشورش به چشم پوشی در برابر رویداد بمبی، متهم ساخته بود. 
 
شاهد خاقان عباسی آن وقت به دلیل اجازه دادن به چنین مصاحبۀ و «سرل المیدا» خبرنگار، به دلیل انجام این مصاحبه نیز، به خیانت متهم شده‌اند. 
 
درحملۀ هراس افگنانه بمبی که در ماه نومبر سال ۲۰۰۸ میلادی رخ داد، ۱۵۰ تن کشته شده بودند.

هند، سازمان استخباراتی پاکستان را در این باره مقصر دانست، اما اسلام آباد این اتهام را رد کرده بود.

هم‌رسانی کنید