تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

نواز شریف از هوادارانش خواست که او را دوباره به قدرت برسانند

با آن که نواز شریف برای مدتی از کارهای رسمی سیاسی منع شده است، اما می خواهد که در انتخابات سال آینده دوباره نامزد شود.

نواز شریف، نخست وزیر برکنار شدۀ پاکستان، در یک گردهمایی در شهر گجرات، از هوادارانش خواست که او را دوباره به قدرت برسانند و در انتخابات پارلمانی سال آینده به او رأی بدهند.

نواز شریف چند هفته پیش به اتهام فساد مالی، از سوی دادگاه عالی پاکستان سلب صلاحیت شد و از مقامش کنار رفت.

نواز شریف که اتهام فساد مالی را رد می‌کند، از هوادارانش می‌خواهند که در انتخابات سال آینده، از او پشتیبانی کنند.

آقای شریف گفت: «آیا شما از یک انسان بی گناه که هیچ گاهی در فساد دست نداشته است، از کسی که هیچ گاهی پشت پا نخورده و خیانت نکرده است، پشتیبانی خواهید کرد؟ آیا برکناری چنین کسی، پذیرفتنی است؟ اگر این کار برای شما پذیرفتنی نیست، آیا از من پشتیبانی خواهید کرد؟»

او حتا برای هوادارانش، وعده‌هایی نیز دارد.

او در ادامه بیان داشت: «نواز شریف روز و شب کار کرد تا مشکل کمبود برق از میان برداشته شود، مشکل پرچوی های برق، از سال آینده، برای همیشه حل خواهد شد.»

نواز شریف پس از برکناری‌اش، به شهرهای گوناگون پنجاب سفر کرده است.

انتظار می‌رود که او روز یک شنبه، سفرش را در لاهور که مرکز قدرتش به شمار می رود، به پایان برساند.

جهان

نواز شریف از هوادارانش خواست که او را دوباره به قدرت برسانند

با آن که نواز شریف برای مدتی از کارهای رسمی سیاسی منع شده است، اما می خواهد که در انتخابات سال آینده دوباره نامزد شود.

Thumbnail

نواز شریف، نخست وزیر برکنار شدۀ پاکستان، در یک گردهمایی در شهر گجرات، از هوادارانش خواست که او را دوباره به قدرت برسانند و در انتخابات پارلمانی سال آینده به او رأی بدهند.

نواز شریف چند هفته پیش به اتهام فساد مالی، از سوی دادگاه عالی پاکستان سلب صلاحیت شد و از مقامش کنار رفت.

نواز شریف که اتهام فساد مالی را رد می‌کند، از هوادارانش می‌خواهند که در انتخابات سال آینده، از او پشتیبانی کنند.

آقای شریف گفت: «آیا شما از یک انسان بی گناه که هیچ گاهی در فساد دست نداشته است، از کسی که هیچ گاهی پشت پا نخورده و خیانت نکرده است، پشتیبانی خواهید کرد؟ آیا برکناری چنین کسی، پذیرفتنی است؟ اگر این کار برای شما پذیرفتنی نیست، آیا از من پشتیبانی خواهید کرد؟»

او حتا برای هوادارانش، وعده‌هایی نیز دارد.

او در ادامه بیان داشت: «نواز شریف روز و شب کار کرد تا مشکل کمبود برق از میان برداشته شود، مشکل پرچوی های برق، از سال آینده، برای همیشه حل خواهد شد.»

نواز شریف پس از برکناری‌اش، به شهرهای گوناگون پنجاب سفر کرده است.

انتظار می‌رود که او روز یک شنبه، سفرش را در لاهور که مرکز قدرتش به شمار می رود، به پایان برساند.

هم‌رسانی کنید