تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

نیروهای دریایی هند تمرینات گستردۀ نظامی را آغاز کردند

در این تمرین ها جنگ افزارهای گوناگون این کشور به آزمایش گرفته شدند. وزیر دفاع هند می گوید که این یکی از بهترین تمرین های نظامی نیروهای دریای هند، در جهان است.

نیروهای دریایی هند، تمرینات نظامی گسترده یی را در آب های غربی این کشور، آغاز کرده اند.

در این تمرینات، از بیش از ده کشتی جنگی و زیر دریایی و نیز چندین جنگنده و چرخ بال نظامی کار گرفته شدند.

وزیر دفاع هند که از این نیروهایش در جریان این تمرین ها دیدار می کرد، می گوید که هند یکی از بهترین نیروهای دریایی را در جهان دارد.

نیرمالا سترمن می افزاید: «این یک نمایش بسیار حرفه یی است، من می توانم بگویم که بسیار احساس افتخار می کنم که وزیر چنین تیمی استم. بدون شک این تیم سازمان دهی بسیار خوب شده بود و من می توانم بگویم که این بهترین نمایش در جهان است.»

پس از سال ها نوسازی  نیروهای دریایی هند، اکنون این نیروها تسریع شده اند. در همین حال، پس از به قدرت رسیدن نرندرا مودی، نخست وزیر این کشور، مدرنیزه ساختن نیروهای دریای هند از سال ۲۰۱۴به این سو بیشتر شده است.

جهان

نیروهای دریایی هند تمرینات گستردۀ نظامی را آغاز کردند

در این تمرین ها جنگ افزارهای گوناگون این کشور به آزمایش گرفته شدند. وزیر دفاع هند می گوید که این یکی از بهترین تمرین های نظامی نیروهای دریای هند، در جهان است.

تصویر بندانگشتی

نیروهای دریایی هند، تمرینات نظامی گسترده یی را در آب های غربی این کشور، آغاز کرده اند.

در این تمرینات، از بیش از ده کشتی جنگی و زیر دریایی و نیز چندین جنگنده و چرخ بال نظامی کار گرفته شدند.

وزیر دفاع هند که از این نیروهایش در جریان این تمرین ها دیدار می کرد، می گوید که هند یکی از بهترین نیروهای دریایی را در جهان دارد.

نیرمالا سترمن می افزاید: «این یک نمایش بسیار حرفه یی است، من می توانم بگویم که بسیار احساس افتخار می کنم که وزیر چنین تیمی استم. بدون شک این تیم سازمان دهی بسیار خوب شده بود و من می توانم بگویم که این بهترین نمایش در جهان است.»

پس از سال ها نوسازی  نیروهای دریایی هند، اکنون این نیروها تسریع شده اند. در همین حال، پس از به قدرت رسیدن نرندرا مودی، نخست وزیر این کشور، مدرنیزه ساختن نیروهای دریای هند از سال ۲۰۱۴به این سو بیشتر شده است.

هم‌رسانی کنید