تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

وزارت خارجه امریکا: جهان از خواست‎های مردم ایران پشتیبانی کند

رسانه های ایران گزارش داده اند که نیروهای امنیتی ایران، شماری از معترضان را بازداشت کرده اند و گفته اند که آنان به گونۀ غیرقانونی تجمعاتی را در شهرهایی این کشور، برپا کرده بودند.

ایالات متحده امریکا از جهانیان می خواهد که از مردم ایران و خواسته های آنان، پشتیبانی کنند.

وزارت خارجه امریکا می گوید که باید از خواست های مردم ایران برای حقوق اولیه و نیز پایان فساد در ایران، پشتیبانی شود.

این در حالی است که دیروز چندین شهر بزرگ ایران گواه اعتراض های مردم به وضع اقتصادی این کشور بودند.

در برخی از شهرها بر ضد آیت الله علی خامنه یی، رهبر مذهبی ایران شعار داده شد. مردم بر ضد پشتیبانی ایران از سوریه و لبنان نیز شعار می دادند.

همزمان با این، محسن همدانی، معاون استاندار تهران گفته است که هیچ مجوزی برای برگزاری تجمع در تهران صادر نشده است.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، آقای همدانی گفته است: «در صورت برگزاری چنین تجمعاتی از سوی نیروی انتظامی برخورد قاطع صورت می‌گیرد.»

نیروهای امنیتی ایران، در جریان این اعتراض ها، چندین معترض را بازداشت کرده اند.

ایالات متحده امریکا بازداشت معترضان را نکوهش می کند و خواهان آزادی آنان است.

جهان

وزارت خارجه امریکا: جهان از خواست‎های مردم ایران پشتیبانی کند

رسانه های ایران گزارش داده اند که نیروهای امنیتی ایران، شماری از معترضان را بازداشت کرده اند و گفته اند که آنان به گونۀ غیرقانونی تجمعاتی را در شهرهایی این کشور، برپا کرده بودند.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحده امریکا از جهانیان می خواهد که از مردم ایران و خواسته های آنان، پشتیبانی کنند.

وزارت خارجه امریکا می گوید که باید از خواست های مردم ایران برای حقوق اولیه و نیز پایان فساد در ایران، پشتیبانی شود.

این در حالی است که دیروز چندین شهر بزرگ ایران گواه اعتراض های مردم به وضع اقتصادی این کشور بودند.

در برخی از شهرها بر ضد آیت الله علی خامنه یی، رهبر مذهبی ایران شعار داده شد. مردم بر ضد پشتیبانی ایران از سوریه و لبنان نیز شعار می دادند.

همزمان با این، محسن همدانی، معاون استاندار تهران گفته است که هیچ مجوزی برای برگزاری تجمع در تهران صادر نشده است.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، آقای همدانی گفته است: «در صورت برگزاری چنین تجمعاتی از سوی نیروی انتظامی برخورد قاطع صورت می‌گیرد.»

نیروهای امنیتی ایران، در جریان این اعتراض ها، چندین معترض را بازداشت کرده اند.

ایالات متحده امریکا بازداشت معترضان را نکوهش می کند و خواهان آزادی آنان است.

هم‌رسانی کنید