تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

وزیر خارجۀ بریتانیا از سمت‌اش کنار رفت

وزیر خارجۀ بریتانیا از سمت‌اش کنار رفت و نخست وزیر این کشور استعفای او را پذیرفته‌است.

دفتر ترزا می، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده‌است که نخست وزیر، استعفای بوریس جانسون، وزیرخارجۀ این کشور را پذیرفته است.
 
کناره‌گیری جانسون پس از کناره‌گیری دیوید دیویس، وزیر «برگزیت» اعلام شد.
 
این دو پس از آن از سمت‌های شان کنار رفتند که سه روز پیش ترزا می سندی را امضا کرد که بربنیاد آن روابط نزدیک تجاری با اتحادیۀ اروپا، انجام خواهد شد.

جانسون دو سال می‌شد که به حیث وزیر خارجۀ این کشور، کار کرده بود و او یکی از حامیان سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا بود.
 
در همین حال، "جرمی هانت" وزیر صحت بریتانیا به جای جانسون معرفی خواهد شد.
 
هانت پنج سال می‌شود که به حیث وزیر صحت این کشور کار می‌کند. 

این درحالی‌است که مت هنکک به عوض هانت گماشته شده‌است و جرمی رایت، دادستان کل به عنوان وزیر فرهنگ دیجیتال این کشور، گماشته شد.

جهان

وزیر خارجۀ بریتانیا از سمت‌اش کنار رفت

وزیر خارجۀ بریتانیا از سمت‌اش کنار رفت و نخست وزیر این کشور استعفای او را پذیرفته‌است.

تصویر بندانگشتی

دفتر ترزا می، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده‌است که نخست وزیر، استعفای بوریس جانسون، وزیرخارجۀ این کشور را پذیرفته است.
 
کناره‌گیری جانسون پس از کناره‌گیری دیوید دیویس، وزیر «برگزیت» اعلام شد.
 
این دو پس از آن از سمت‌های شان کنار رفتند که سه روز پیش ترزا می سندی را امضا کرد که بربنیاد آن روابط نزدیک تجاری با اتحادیۀ اروپا، انجام خواهد شد.

جانسون دو سال می‌شد که به حیث وزیر خارجۀ این کشور، کار کرده بود و او یکی از حامیان سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا بود.
 
در همین حال، "جرمی هانت" وزیر صحت بریتانیا به جای جانسون معرفی خواهد شد.
 
هانت پنج سال می‌شود که به حیث وزیر صحت این کشور کار می‌کند. 

این درحالی‌است که مت هنکک به عوض هانت گماشته شده‌است و جرمی رایت، دادستان کل به عنوان وزیر فرهنگ دیجیتال این کشور، گماشته شد.

هم‌رسانی کنید