تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

پاکستان در برابر گروه‌های شامل فهرست سیاه سازمان ملل اقدام می‌کند

حکومت پاکستان دستور داده است که در برابر گروه‌های مشمول فهرست سیاه سازمان ملل متحد در این کشور اقدام شود.

بربنیاد قواعد این فهرست، دارایی‌های این گروه‌ها باید ضبط گردند و بر برخی از رهبران شان تحریم‌هایی وضع شوند.

هر چند شمار بزرگی از گروه‌های شورشی و جدایی طلب در پاکستان مشمول این فهرست استند، اما وزارت داخله پاکستان می‌گوید که اقدام را در برابر تمامی آنان آغاز کرده است.

گروه جماعت الدعوه که حافظ سعید رهبری آن را به عهده دارد، مشمول این فهرست نشده است.

حافظ سعید، که بنیان‌گذار لشکر طیبه است از سوی هند و ایالات متحده طراح اصلی حمله‌های سال ۲۰۰۸ در شهر ممبی شناخته شده و برای بازداشت او ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین شده است.

دستور حکومت پاکستان برای اقدام در برابر این گروه‌ها پس از فشارهای هند و کشورهای دیگر برای اقدام در برابر هراس‌افگنی در پاکستان صادر شده است.

جهان

پاکستان در برابر گروه‌های شامل فهرست سیاه سازمان ملل اقدام می‌کند

حکومت پاکستان گفته است که گروه‌های شورشی و جدایی طلب در پاکستان مشمول فهرست سیاه سازمان ملل استند و این کشور در برابر این گروه‌ها اقدام می‌کند.

Thumbnail

حکومت پاکستان دستور داده است که در برابر گروه‌های مشمول فهرست سیاه سازمان ملل متحد در این کشور اقدام شود.

بربنیاد قواعد این فهرست، دارایی‌های این گروه‌ها باید ضبط گردند و بر برخی از رهبران شان تحریم‌هایی وضع شوند.

هر چند شمار بزرگی از گروه‌های شورشی و جدایی طلب در پاکستان مشمول این فهرست استند، اما وزارت داخله پاکستان می‌گوید که اقدام را در برابر تمامی آنان آغاز کرده است.

گروه جماعت الدعوه که حافظ سعید رهبری آن را به عهده دارد، مشمول این فهرست نشده است.

حافظ سعید، که بنیان‌گذار لشکر طیبه است از سوی هند و ایالات متحده طراح اصلی حمله‌های سال ۲۰۰۸ در شهر ممبی شناخته شده و برای بازداشت او ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین شده است.

دستور حکومت پاکستان برای اقدام در برابر این گروه‌ها پس از فشارهای هند و کشورهای دیگر برای اقدام در برابر هراس‌افگنی در پاکستان صادر شده است.

هم‌رسانی کنید