تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

پاکستان فردا حریم هوایی‌اش را به‌روی پروازها باز می‌کند

قرار است پاکستان، فردا (سه‌شنبه، ۱۴حوت) حریم هوایی‌اش را به‌روی پروازهای خارجی بازگشایی کند.

هفتۀ پیش، پس از آن‌که تنش‌ها میان هند و پاکستان بالاگرفتند، پاکستان، حریم هوایی‌اش را به‌روی تمامی پروازهای خارجی بست.

از این میان، پروازهای هواپیماهای افغانستان که از طریق حریم هوایی پاکستان به هند انجام می‌شوند نیز متوقف شدند. از آن پس، پروازهای افغانستان به هند از حریم هوایی ایران انجام می‌شوند.

ادارۀ هوانوردی پاکستان، روز جمعه، چهار میدان هوایی این کشور را فعال کرد و گفته‌است که قراراست میدان‌های هوایی دیگر روز سه‌شنبه فعال شوند.

تنش‌ها میان هند و پاکستان پس از آن بالا گرفتند که روز سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته، جنگنده‌های هندی یک مرکز جنگجویان جیش‌المحمد را در پاکستان آماج قرار دادند و به گفتۀ مقام‌های هندی شمار بزرگ از اعضای این گروه را ازبین بردند.

گروه جیش‌المحمد، حملۀ سه‌هفته پیش بر نیروهای امنیتی هند را در کشمیر به عهده گرفت که در آن ۴۴ نیروی امنیتی هند کشته شدند.

ارتش پاکستان، روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، اعلام کرد که دوجنگندۀ نیروهای هوایی هند را سرنگون ساخته‌است. بربنیاد گزارش‌ها، یکی از این هواپیماها در کشمیر هند و یکی دیگر آن در کشمیر پاکستان، سقوط کرده‌اند.

جهان

پاکستان فردا حریم هوایی‌اش را به‌روی پروازها باز می‌کند

پروازهای هواپیماهای افغانستان که از طریق حریم هوایی پاکستان به هند انجام می‌شوند نیز متوقف شده‌اند.

Thumbnail

قرار است پاکستان، فردا (سه‌شنبه، ۱۴حوت) حریم هوایی‌اش را به‌روی پروازهای خارجی بازگشایی کند.

هفتۀ پیش، پس از آن‌که تنش‌ها میان هند و پاکستان بالاگرفتند، پاکستان، حریم هوایی‌اش را به‌روی تمامی پروازهای خارجی بست.

از این میان، پروازهای هواپیماهای افغانستان که از طریق حریم هوایی پاکستان به هند انجام می‌شوند نیز متوقف شدند. از آن پس، پروازهای افغانستان به هند از حریم هوایی ایران انجام می‌شوند.

ادارۀ هوانوردی پاکستان، روز جمعه، چهار میدان هوایی این کشور را فعال کرد و گفته‌است که قراراست میدان‌های هوایی دیگر روز سه‌شنبه فعال شوند.

تنش‌ها میان هند و پاکستان پس از آن بالا گرفتند که روز سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته، جنگنده‌های هندی یک مرکز جنگجویان جیش‌المحمد را در پاکستان آماج قرار دادند و به گفتۀ مقام‌های هندی شمار بزرگ از اعضای این گروه را ازبین بردند.

گروه جیش‌المحمد، حملۀ سه‌هفته پیش بر نیروهای امنیتی هند را در کشمیر به عهده گرفت که در آن ۴۴ نیروی امنیتی هند کشته شدند.

ارتش پاکستان، روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، اعلام کرد که دوجنگندۀ نیروهای هوایی هند را سرنگون ساخته‌است. بربنیاد گزارش‌ها، یکی از این هواپیماها در کشمیر هند و یکی دیگر آن در کشمیر پاکستان، سقوط کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید