تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

پاکستان قانون مبارزه با هراس‌افگنی‌اش را تعدیل کرد

بربنیاد قانون تازۀ پاکستان، افراد متهم به هراس افگنی، از جمله حافظ سعید در انتخابات شرکت نمی‌تواند.

بربنیاد تغییرات تازۀ در قانون مبارزه با هراس‌افگنی پاکستان، نهادها و افرادی‌ که به هراس‌افگنی متهم استند؛ به‌ ویژه کسانی‌که در فهرست سیاه سازمان ملل متحد جا دارند، نمی‌توانند در انتخابات‌های پاکستان شرکت کنند.

با این تغییرات، حافظ سعید، بنیان‌گذار لشکر طیبه نخواهد توانست در انتخابات در این کشور شرکت کند.

بربنیاد گزارش صدای آزادی امریکا، هفتۀ گذشته ممنون حسین، رییس‌جمهور پاکستان تعدیلات در قانون مبارزه با هراس افگنی را تصویب کرد و روز دوشنبه این قانون متشر شد. 

پاکستان در حالی این تعدیلات را در قانون مبارزه با هراس افگنی آورده است که قرار است نیروی کاری عملیات مالی نشستی را به زودی در باره بررسی تمویل مالی هراس افگنی از سوی برخی‌ کشورها، در پاریس برگزار کند. 

این در حالی است که واشنگتن پاداش ۱۰میلیون دلاری برای کشاندن حافظ سعید به دادگاه پیشنهاد کرده‌است، و اسلام‌آباد را پس‌ از آزاد ساختن حافظ سعید از سوی یک دادگاه از بند خانه‌گی در ماه نوامبر سال گذشته، هشدار داده بود.

سعید بارها دخالت در خشونت را رد کرده و ادعا می‌کند که بازداشت خانه‌گی وی در نتیجۀ فشار امریکا بر پاکستان بوده‌است.

جهان

پاکستان قانون مبارزه با هراس‌افگنی‌اش را تعدیل کرد

بربنیاد قانون تازۀ پاکستان، افراد متهم به هراس افگنی، از جمله حافظ سعید در انتخابات شرکت نمی‌تواند.

Thumbnail

بربنیاد تغییرات تازۀ در قانون مبارزه با هراس‌افگنی پاکستان، نهادها و افرادی‌ که به هراس‌افگنی متهم استند؛ به‌ ویژه کسانی‌که در فهرست سیاه سازمان ملل متحد جا دارند، نمی‌توانند در انتخابات‌های پاکستان شرکت کنند.

با این تغییرات، حافظ سعید، بنیان‌گذار لشکر طیبه نخواهد توانست در انتخابات در این کشور شرکت کند.

بربنیاد گزارش صدای آزادی امریکا، هفتۀ گذشته ممنون حسین، رییس‌جمهور پاکستان تعدیلات در قانون مبارزه با هراس افگنی را تصویب کرد و روز دوشنبه این قانون متشر شد. 

پاکستان در حالی این تعدیلات را در قانون مبارزه با هراس افگنی آورده است که قرار است نیروی کاری عملیات مالی نشستی را به زودی در باره بررسی تمویل مالی هراس افگنی از سوی برخی‌ کشورها، در پاریس برگزار کند. 

این در حالی است که واشنگتن پاداش ۱۰میلیون دلاری برای کشاندن حافظ سعید به دادگاه پیشنهاد کرده‌است، و اسلام‌آباد را پس‌ از آزاد ساختن حافظ سعید از سوی یک دادگاه از بند خانه‌گی در ماه نوامبر سال گذشته، هشدار داده بود.

سعید بارها دخالت در خشونت را رد کرده و ادعا می‌کند که بازداشت خانه‌گی وی در نتیجۀ فشار امریکا بر پاکستان بوده‌است.

هم‌رسانی کنید