تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

پنج سرباز هند در درگیری‎ها در کشمیر کشته شدند

شورشیان، روز شنبه بر یک پایگاۀ نظامی در کشمیر زیر کنترل هند که در آن جا نظامیان هندی همراه با خانواده های شان زنده گی می کنند، حمله کردند.

مقام های هند تأیید می کنند که دست کم پنج سرباز این کشور در حملۀ روز شنبۀ شورشیان بر یک پایگاه نظامیان هند در کشمیر زیرکنترل این کشور، کشته شدند.

به گفتۀ این مقام ها، یازده تن دیگر در این حمله زخمی شده اند.

درگیری ها در داخل این پایگاه نظامی، از دو روز به این سو ادامه دارند و تاکنون جان شش نفر را گرفته اند.

بربنیاد گزارش ها، سه مهاجم نیز در این درگیری ها کشته شده اند.

شورشیان که در داخل ساختمان های چند طبقه یی این پایگاه نظامی سنگر گرفته اند، از سوی صدها نیروی امنیتی محاصره شده اند.

ارتش هند گفته است، روز شنبه درگیری ها هنگامی آغاز شدند که شورشیان بر پایگاه نظامی سنجوان در حومۀ شهر جامو، یورش بردند.

منطقۀ همالیا در کمشیر سرحد میان هند و پاکستان است؛ هر دوطرف ادعای مالکیت این منطقه را دارند و به همین دلیل، هرازگاهی درگیری هایی را این منطقه گواه است.

از سال ۱۹۸۹ به این سو، چندین گروه شورشی برای استقلال این منطقه می جنگند. تاکنون در نتیجۀ این درگیری ها، ۷۰هزار نفر کشته شده اند.

هند، پاکستان را متهم می سازد که این کشور شورشیان را سلاح و تجهیزات می دهد، اما اسلام آباد این اتهام ها را رد کرده است.

جهان

پنج سرباز هند در درگیری‎ها در کشمیر کشته شدند

شورشیان، روز شنبه بر یک پایگاۀ نظامی در کشمیر زیر کنترل هند که در آن جا نظامیان هندی همراه با خانواده های شان زنده گی می کنند، حمله کردند.

Thumbnail

مقام های هند تأیید می کنند که دست کم پنج سرباز این کشور در حملۀ روز شنبۀ شورشیان بر یک پایگاه نظامیان هند در کشمیر زیرکنترل این کشور، کشته شدند.

به گفتۀ این مقام ها، یازده تن دیگر در این حمله زخمی شده اند.

درگیری ها در داخل این پایگاه نظامی، از دو روز به این سو ادامه دارند و تاکنون جان شش نفر را گرفته اند.

بربنیاد گزارش ها، سه مهاجم نیز در این درگیری ها کشته شده اند.

شورشیان که در داخل ساختمان های چند طبقه یی این پایگاه نظامی سنگر گرفته اند، از سوی صدها نیروی امنیتی محاصره شده اند.

ارتش هند گفته است، روز شنبه درگیری ها هنگامی آغاز شدند که شورشیان بر پایگاه نظامی سنجوان در حومۀ شهر جامو، یورش بردند.

منطقۀ همالیا در کمشیر سرحد میان هند و پاکستان است؛ هر دوطرف ادعای مالکیت این منطقه را دارند و به همین دلیل، هرازگاهی درگیری هایی را این منطقه گواه است.

از سال ۱۹۸۹ به این سو، چندین گروه شورشی برای استقلال این منطقه می جنگند. تاکنون در نتیجۀ این درگیری ها، ۷۰هزار نفر کشته شده اند.

هند، پاکستان را متهم می سازد که این کشور شورشیان را سلاح و تجهیزات می دهد، اما اسلام آباد این اتهام ها را رد کرده است.

هم‌رسانی کنید