تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

سه تن به اتهام تلاش حملات هراس‌افگنانه در آسترالیا بازداشت شدند

پولیس آسترالیا روز سه‌شنبه (۲۹ عقرب) می‌گوید که این سه مرد در ایالت ویکتوریا این کشور بازداشت شده‌اند و با بازداشت این مردان، از یک حمله هراس‌افگنانۀ بزرگ در این کشور، جلوگیری شده‌است.

پولیس آسترالیا می‌گوید که این سه تن از سوی گروه داعش برانگیخته شده بودند و می‌خواستند در ایالت ویکتوریا به حملات بزرگ هراس‌افگنانه دست بزنند.

به گفتۀ پولیس، این مردان اصلیت ترک دارند و پاسپورت‌های آسترالیایی آنان، در اوایل امسال به علت نگرانی‌های امنیتی ملغا شده بودند.

گراهام اشتون، کمیشنر پولیس ایالت ویکتوریا دراین باره می‌گوید: «ما به جایی رسیدیم که شواهد بسنده‌یی یافتیم تا بتوانیم از یک حملۀ هراس‌افگنانه جلوگیری کنیم و از همین‌رو جلب‌ها را عملی ساختیم و سه تن را توقیف کردیم.»

پولیس استرالیا می‌گوید که اگر از این حملات جلوگیری نمی‌شد، پیامدهای آن ناگوار می‌بودند و تلفات بزرگی به میان می‌آمد.

آقای اشتون افزود: «آنان به دنبال جاهایی بودند که مردم زیاد باشند؛ جایی که مزدحم باشد. زیرا می‌خواستند که به هر اندازه‌یی که ممکن است، مردم را بکشند.»

شماری از همسایه‌گان این متهمان می‌گویند که آنان نخست انسان‌های عادی بودند؛ اما سپس رفتارشان تغییر کرد.

یکی همسایه‌گان این متهمان می‌گوید: «ما در گذشته یکجا به نماز خواندن می‌رفتیم و سپس قهوه می‌نوشیدیم؛ اما از دو سال به این سو آنان بیرون نرفته بودند. خودشان در خانه نماز می‌خواندند.»

یکی دیگر از همسایه متهمان می‌گوید: «بلی اندکی تکان خوردم. آنان را در تلویزیون دیدم و فکر کردم که آشنا به نظر می‌رسند.»

گفته می‌شود که اگر این مردان در اتهام طرح حملات هراس‌افگنانه مجرم شناخته شوند با حبس ابد رو به‌رو خواهند بود.

نزدیک به دو هفته پیش هم یک مرد دیگر که به گفتۀ پولیس آسترالیا از سوی داعش برانگیخته شده بود پس از آن که یک تن را با چاقو کشت و دو تن دیگر را زخمی ساخت، از سوی پولیس از پا درآمد.

جهان

سه تن به اتهام تلاش حملات هراس‌افگنانه در آسترالیا بازداشت شدند

پولیس آسترالیا از بازداشت سه تن به اتهام تلاش برای حملات هراس‌افگنانه خبر می‌دهد.

Thumbnail

پولیس آسترالیا روز سه‌شنبه (۲۹ عقرب) می‌گوید که این سه مرد در ایالت ویکتوریا این کشور بازداشت شده‌اند و با بازداشت این مردان، از یک حمله هراس‌افگنانۀ بزرگ در این کشور، جلوگیری شده‌است.

پولیس آسترالیا می‌گوید که این سه تن از سوی گروه داعش برانگیخته شده بودند و می‌خواستند در ایالت ویکتوریا به حملات بزرگ هراس‌افگنانه دست بزنند.

به گفتۀ پولیس، این مردان اصلیت ترک دارند و پاسپورت‌های آسترالیایی آنان، در اوایل امسال به علت نگرانی‌های امنیتی ملغا شده بودند.

گراهام اشتون، کمیشنر پولیس ایالت ویکتوریا دراین باره می‌گوید: «ما به جایی رسیدیم که شواهد بسنده‌یی یافتیم تا بتوانیم از یک حملۀ هراس‌افگنانه جلوگیری کنیم و از همین‌رو جلب‌ها را عملی ساختیم و سه تن را توقیف کردیم.»

پولیس استرالیا می‌گوید که اگر از این حملات جلوگیری نمی‌شد، پیامدهای آن ناگوار می‌بودند و تلفات بزرگی به میان می‌آمد.

آقای اشتون افزود: «آنان به دنبال جاهایی بودند که مردم زیاد باشند؛ جایی که مزدحم باشد. زیرا می‌خواستند که به هر اندازه‌یی که ممکن است، مردم را بکشند.»

شماری از همسایه‌گان این متهمان می‌گویند که آنان نخست انسان‌های عادی بودند؛ اما سپس رفتارشان تغییر کرد.

یکی همسایه‌گان این متهمان می‌گوید: «ما در گذشته یکجا به نماز خواندن می‌رفتیم و سپس قهوه می‌نوشیدیم؛ اما از دو سال به این سو آنان بیرون نرفته بودند. خودشان در خانه نماز می‌خواندند.»

یکی دیگر از همسایه متهمان می‌گوید: «بلی اندکی تکان خوردم. آنان را در تلویزیون دیدم و فکر کردم که آشنا به نظر می‌رسند.»

گفته می‌شود که اگر این مردان در اتهام طرح حملات هراس‌افگنانه مجرم شناخته شوند با حبس ابد رو به‌رو خواهند بود.

نزدیک به دو هفته پیش هم یک مرد دیگر که به گفتۀ پولیس آسترالیا از سوی داعش برانگیخته شده بود پس از آن که یک تن را با چاقو کشت و دو تن دیگر را زخمی ساخت، از سوی پولیس از پا درآمد.

هم‌رسانی کنید