تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

کشته شدن چهار سرباز هندی در حمله پاکستان در کشمیر

ارتش هند ادعا دارد که در تیراندازی نیروهای پاکستان در منطقۀ مرزی کشمیر، چهار سرباز هندی کشته شدند.

دست کم چهار سرباز هندی در تیراندازی نیروهای پاکستانی در منطقۀ کشمیر کشته شدند.

ارتش هند در یک خبرنامه اعلام کرده است که نیرو‌های پاکستانی با تیراندازی به طرف بخش هندی کشمیر، توافق آتش‌بس سال ۲۰۰۳ را نقض کردند.

درخبرنامه آمده است که در میان کشته شده گان یک افسر ارتش نیز شامل می باشد.

پاکستان در این مورد تاکنون واکنش نشان نداده است.

پس از این رویداد، از درگیری های شدید در نقاط مختلف مرزی دو کشور گزارش داده شده است.

نیروهای پاکستانی و هندی هرازگاهی در خط کنترل - مرز واقعی که کشمیر را بین هند و پاکستان تقسیم می کنند – درگیر می شوند.

جهان

کشته شدن چهار سرباز هندی در حمله پاکستان در کشمیر

ارتش هند ادعا دارد که در تیراندازی نیروهای پاکستان در منطقۀ مرزی کشمیر، چهار سرباز هندی کشته شدند.

Thumbnail

دست کم چهار سرباز هندی در تیراندازی نیروهای پاکستانی در منطقۀ کشمیر کشته شدند.

ارتش هند در یک خبرنامه اعلام کرده است که نیرو‌های پاکستانی با تیراندازی به طرف بخش هندی کشمیر، توافق آتش‌بس سال ۲۰۰۳ را نقض کردند.

درخبرنامه آمده است که در میان کشته شده گان یک افسر ارتش نیز شامل می باشد.

پاکستان در این مورد تاکنون واکنش نشان نداده است.

پس از این رویداد، از درگیری های شدید در نقاط مختلف مرزی دو کشور گزارش داده شده است.

نیروهای پاکستانی و هندی هرازگاهی در خط کنترل - مرز واقعی که کشمیر را بین هند و پاکستان تقسیم می کنند – درگیر می شوند.

هم‌رسانی کنید