تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی کود جزای افغانستان

کود جزای افغانستان؛ آیا رییس‌جمهور صلاحیت نافذ ساختن قوانین را بدون تصویب مجلس نماینده‌گان دارد؟ 

در این برنامه، گرداننده سید طارق مجیدی، چگونه‌گی نافذ شدن این کود و لغو شدن بیشتر از سی قانون دیگر در بخش جزا را به بررسی گرفته است.

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی کود جزای افغانستان

کود جزای افغانستان؛ آیا رییس‌جمهور صلاحیت نافذ ساختن قوانین را بدون تصویب مجلس نماینده‌گان دارد؟ 

در این برنامه، گرداننده سید طارق مجیدی، چگونه‌گی نافذ شدن این کود و لغو شدن بیشتر از سی قانون دیگر در بخش جزا را به بررسی گرفته است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews