تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی اظهارات متناقض از داخل نظام در برابر طالبان

پس از سال‌ها تلاش بی‌نتیجه برای دست یافتن به صلح با طالبان، حکومت افغانستان اخیرأ از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا نام‌های رهبران طالبان را در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار داهد، اما شورای عالی صلح مخالف این درخواست حکومت است.

این گفته‌های متناقض از داخل نظام در برابر طالبان، نگرانی‌های بسیار به وجود آورده است.

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی اظهارات متناقض از داخل نظام در برابر طالبان

پس از سال‌ها تلاش بی‌نتیجه برای دست یافتن به صلح با طالبان، حکومت افغانستان اخیرأ از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا نام‌های رهبران طالبان را در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار داهد، اما شورای عالی صلح مخالف این درخواست حکومت است.

این گفته‌های متناقض از داخل نظام در برابر طالبان، نگرانی‌های بسیار به وجود آورده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews